Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 23. oktoober 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 6.Esitatud dokumendid
 7.Türgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Euroopa Ombudsmani valimine – esitatud kandidaadid
 10.Tervitus
 11.Hääletused
  
11.1.Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod (muudatusettepanekute projektid) (hääletus)
  
11.2.Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
  
11.3.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)
  
11.4.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)
  
11.5.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: taimekaitsevahendite mesilastele avalduva mõju hindamine (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Kliima- ja keskkonnaalane hädaolukord (temaatiline arutelu)
 17.Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 18.Otsingu- ja päästetööd Vahemerel (arutelu)
 19.Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga (arutelu)
 20.Tervitus
 21.Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga (arutelu jätkamine)
 22.Olukord Iraagis, eelkõige seoses noorte ja tudengite protestide vägivaldse mahasurumisega (arutelu)
 23.ÜRO kõrgetasemeline poliitiline deklaratsioon üldise tervisekindlustuse kohta (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (189 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (130 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2971 kb) 
 
Protokoll (189 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (130 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2971 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (37 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (119 kb) 
 
Protokoll (290 kb) Kohalolijate nimekiri (71 kb) Hääletuste tulemused (137 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (655 kb) 
Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika