Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 23 oktober 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 5.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 6.Ingekomen stukken
 7.De Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Verkiezing van de Europese Ombudsman – ontvangen voordrachten
 10.Welkomstwoord
 11.Stemmingen
  
11.1.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen (ontwerpamendementen) (stemming)
  
11.2.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen (stemming)
  
11.3.Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  
11.4.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (stemming)
  
11.5.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Noodsituatie omtrent klimaat en milieu (actualiteitendebat)
 17.Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over 2018 (debat)
 18.Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (debat)
 19.Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië (debat)
 20.Welkomstwoord
 21.Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië (voortzetting van het debat)
 22.De situatie in Irak, en met name de gewelddadige onderdrukking van demonstraties van jongeren en studenten (debat)
 23.Politieke verklaring op hoog niveau van de VN over universele gezondheidszorg (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (193 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (124 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2050 kb) 
 
Notulen (193 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (124 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2050 kb) 
 
Notulen (83 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (37 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (121 kb) 
 
Notulen (304 kb) Presentielijst (70 kb) Stemmingsuitslagen (136 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (656 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid