Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 23. oktober 2019 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
 5.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 6.Predložitev dokumentov
 7.Turške vojaške operacije v severovzhodni Siriji in njihove posledice (razprava)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Volitve Evropskega varuha človekovih pravic – vložene kandidature
 10.Dobrodošlica
 11.Čas glasovanja
  11.1.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki (osnutki dopolnitev) (glasovanje)
  11.2.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki (glasovanje)
  11.3.Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  11.4.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)
  11.5.Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: ocena učinka fitofarmacevtskih sredstev na medonosne čebele (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanj
 14.Nadaljevanje seje
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Podnebne in okoljske izredne razmere (tematska razprava)
 17.Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2018 (razprava)
 18.Iskanje in reševanje v Sredozemlju (razprava)
 19.Začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo (razprava)
 20.Dobrodošlica
 21.Začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo (nadaljevanje razprave)
 22.Razmere v Iraku, zlasti nasilno zatrtje mladinskih in študentskih protestov (razprava)
 23.Politična izjava OZN na visoki ravni o univerzalnem zdravstvenem varstvu (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (188 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (123 kb) Poimensko glasovanje (2971 kb) 
 
Zapisnik (83 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanja (38 kb) Poimensko glasovanje (120 kb) 
 
Zapisnik (291 kb) Seznam navzočih (71 kb) Izidi glasovanja (137 kb) Poimensko glasovanje (656 kb) 
Zadnja posodobitev: 24. februar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov