Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 23 oktober 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 6.Inkomna dokument
 7.Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Val av Europeiska ombudsmannen – inkomna kandidaturer
 10.Välkomsthälsning
 11.Omröstning
  
11.1.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (ändringsförslag) (omröstning)
  
11.2.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (omröstning)
  
11.3.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  
11.4.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  
11.5.Invändning enligt artikel 112: Bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Klimat- och miljökrisen (debatt om en aktuell fråga)
 17.Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2018 (debatt)
 18.Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (debatt)
 19.Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (debatt)
 20.Välkomsthälsning
 21.Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (fortsättning på debatten)
 22.Situationen i Irak, särskilt det våldsamma ingripandet mot unga människors och studenters protester (debatt)
 23.FN:s politiska förklaring på hög nivå om hälso- och sjukvård för alla (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (191 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (124 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2050 kb) 
 
Protokoll (191 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (124 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2050 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (37 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (118 kb) 
 
Protokoll (296 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (135 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (655 kb) 
Senaste uppdatering: 20 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy