Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 23 oktober 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 6.Inkomna dokument
 7.Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Val av Europeiska ombudsmannen – inkomna kandidaturer
 10.Välkomsthälsning
 11.Omröstning
  11.1.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (ändringsförslag) (omröstning)
  11.2.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (omröstning)
  11.3.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  11.4.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  11.5.Invändning enligt artikel 112: Bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Klimat- och miljökrisen (debatt om en aktuell fråga)
 17.Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2018 (debatt)
 18.Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (debatt)
 19.Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (debatt)
 20.Välkomsthälsning
 21.Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (fortsättning på debatten)
 22.Situationen i Irak, särskilt det våldsamma ingripandet mot unga människors och studenters protester (debatt)
 23.FN:s politiska förklaring på hög nivå om hälso- och sjukvård för alla (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (192 kb)
25/02/2020 15:14
  Närvarolista (64 kb)
14/01/2020 10:24
 
Protokoll (82 kb)
25/02/2020 15:14
  Närvarolista (11 kb)
14/01/2020 10:24
  Omröstningsresultat (37 kb)
26/02/2020 08:18
  Omröstningar med namnupprop (118 kb)
26/02/2020 08:18
 
Protokoll (296 kb)
25/02/2020 15:14
  Närvarolista (71 kb)
14/01/2020 10:24
  Omröstningsresultat (135 kb)
26/02/2020 08:18
  Omröstningar med namnupprop (655 kb)
26/02/2020 08:18
Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy