Seznam 
Zápis
XML 192kPDF 296kWORD 84k
Středa, 23. října 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 6.Předložení dokumentů
 7.Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Volba evropského veřejného ochránce práv – předložení nominací
 10.Přivítání
 11.Hlasování
  
11.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly (předlohy změn) (hlasování)
  
11.2.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly (hlasování)
  
11.3.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  
11.4.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  
11.5.Námitka podle článku 112 jednacího řádu: posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Klimatická a ekologická krize (rozprava na aktuální téma)
 17.Předložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2018 (rozprava)
 18.Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři (rozprava)
 19.Zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií (rozprava)
 20.Přivítání
 21.Zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií (pokračování rozpravy)
 22.Situace v Iráku, zejména násilné potlačení protestů mladých lidí a studentů (rozprava)
 23.Politické prohlášení OSN na vysoké úrovni o všeobecné zdravotní péči (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:01.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 144 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace osob LGBTI v Ugandě (2019/2879(RSP))

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Henrike Hahn, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Marie Toussaint, Gwendoline Delbos Corfield, Grace O'Sullivan, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, David Cormand, Gina Dowding, Yannick Jadot, Michèle Rivasi a Ciarán Cuffe za skupinu Verts/ALE a Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Laura Ferrara a Ignazio Corrao o Ugandě, zejména navrhovaném zákonu, který ukládá trest smrti za homosexuální praktiky (B9-0134/2019);

—   Marisa Matias, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, Clare Daly, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Anne Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis a Petros Kokkalis za skupinu GUE/NGL o situaci osob LGBTI v Ugandě (B9-0135/2019);

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Liesje Schreinemacher, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie Pierre Vedrenne za skupinu Renew o situaci osob LGBTI v Ugandě (B9-0137/2019);

—   Kati Piri a Julie Ward za skupinu S&D o situaci osob LGBTI v Ugandě (B9-0140/2019);

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola a Sandra Kalniete za skupinu PPE o situaci osob LGBTI v Ugandě (B9-0142/2019).

II.   Egypt (2019/2880(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski a Raffaele Fitto za skupinu ECR o Egyptě (B9-0136/2019);

—   Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Grace O'Sullivan, Heidi Hautala, Michael Bloss, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon Taubadel, François Alfonsi, Damien Carême, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Karima Delli, Tineke Strik, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Gina Dowding, Catherine Rowett, David Cormand a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE o Egyptě (B9-0138/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi a Manuel Bompard za skupinu GUE/NGL o Egyptě (B9-0139/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie Pierre Vedrenne za skupinu Renew o Egyptě (B9-0141/2019);

—   Kati Piri a Maria Arena za skupinu S&D o Egyptě (B9-0143/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Andrius Kubilius, David Lega, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere a Antonio López Istúriz White za skupinu PPE o Egyptě (B9-0144/2019).

III.   Návrh nového trestního zákoníku Indonésie (2019/2881(RSP))

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Michael Bloss, Alice Kuhnke, Yannick Jadot, Catherine Rowett, David Cormand, Michèle Rivasi a Ciarán Cuffe za skupinu Verts/ALE a Fabio Massimo Castaldo o návrhu nového trestního zákoníku Indonésie (B9-0145/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová a Raffaele Fitto za skupinu ECR o návrhu nového trestního zákoníku Indonésie (B9-0146/2019);

—   Lars Patrick Berg a Jörg Meuthen za skupinu ID o návrhu nového trestního zákoníku Indonésie (B9-0147/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Inma Rodríguez Piñero, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Petros Kokkalis a Konstantinos Arvanitis za skupinu GUE/NGL o návrhu nového trestního zákoníku Indonésie (B9-0148/2019);

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie Pierre Vedrenne za skupinu Renew o návrhu nového trestního zákoníku Indonésie (B9-0150/2019);

—   Kati Piri a Marianne Vind za skupinu S&D o návrhu nového trestního zákoníku Indonésie (B9-0152/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere a Antonio López Istúriz White za skupinu PPE o návrhu nového trestního zákoníku Indonésie (B9-0153/2019).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 171 jednacího řádu.


3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se provádění zvláštních úředních kontrol u dřevěného obalového materiálu, oznamování určitých zásilek a opatření, jež mají být přijata v případech nesouladu (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 za účelem zařazení Komorského svazu do přílohy I (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. října 2019

předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 15. října 2019

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) 2019/1197, pokud jde o lhůty, v nichž Spojené království musí splňovat podmínky způsobilosti k financování z prostředků Unie po vystoupení Spojeného království z Unie (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: BUDG

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o datum použitelnosti některých ustanovení směrnic 91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. října 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. října 2019

předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 15. října 2019

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 15. října 2019

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 16. října 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro měkkýše druhu Venus (Venus spp.) v některých italských teritoriálních vodách (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 28. srpna 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 29. srpna 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: PECH


4. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o procentní podíl registrační dokumentace, která má být vybrána pro účely kontroly souladu (D063677/02 - 2019/2862(RPS) - lhůta: 25. prosince 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 57 jednacího řádu), IMCO (článek 57 jednacího řádu)


5. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 31 odst. 4 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků Evropské komise DEC 16/2019, DEC 17/2019, DEC 19/2019 – oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 29 odst. 1 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky vůči převodům prostředků V/AB-13/C/19, V/AB-14/C/19, V/AB-15/C/19, V/AB-16/C/19 - oddíl V – Účetní dvůr.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 29 odst. 1a a 1b finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky vůči převodu prostředků INF 1/2019 – Evropská služba pro vnější činnost.


6. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 19/2019 - Oddíl III - Komise (N9-0035/2019 - C9-0137/2019 - 2019/2123(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 20/2019 - Oddíl III - Komise (N9-0036/2019 - C9-0145/2019 - 2019/2138(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 21/2019 - Oddíl III - Komise (N9-0037/2019 - C9-0146/2019 - 2019/2139(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 22/2019 - Oddíl III - Komise (N9-0038/2019 - C9-0147/2019 - 2019/2140(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-17/C/19 - Evropský účetní dvůr (N9-0039/2019 - C9-0150/2019 - 2019/2141(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG


7. Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky (2019/2886(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Christos Stylianides (člen Komise) učinili prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Malik Azmani za skupinu Renew, Tineke Strik za skupinu Verts/ALE, Lars Patrick Berg za skupinu ID, Anna Fotyga za skupinu ECR, Özlem Demirel za skupinu GUE/NGL, Miroslav Radačovský – nezařazený poslanec, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Sergey Lagodinsky, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen a Athanasios Konstantinou.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: David McAllister, Nacho Sánchez Amor, Irina Von Wiese, Saskia Bricmont, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Konstantinos Arvanitis, John David Edward Tennant, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Petras Auštrevičius, François Alfonsi, Jaak Madison, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Martin Sonneborn, Jeroen Lenaers, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Angelo Ciocca (předsedající označila chování Angela Ciocca za nevhodné), Andrey Slabakov, Emmanuel Maurel, Laura Ferrara, Željana Zovko, Dietmar Köster, Dragoş Tudorache, Margrete Auken, Jérôme Rivière, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Andrey Kovatchev, Andreas Schieder, Phil Bennion, Susanna Ceccardi, Helmut Geuking, Márton Gyöngyösi, François-Xavier Bellamy, Demetris Papadakis, Frédérique Ries, Peter Kofod, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Alexandra Lesley Phillips, Paulo Rangel, Giuliano Pisapia, Antony Hook, Elena Lizzi, Lefteris Christoforou, Tanja Fajon, Maite Pagazaurtundúa, Alexander Alexandrov Yordanov, Eero Heinäluoma, Christophe Grudler, David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Peter van Dalen, Katarina Barley, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Manolis Kefalogiannis, Margarida Marques, Seán Kelly, Kris Peeters, Loucas Fourlas a Hildegard Bentele.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Beata Kempa, Dimitrios Papadimoulis, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Irena Joveva, Sandra Pereira, Caterina Chinnici, Mick Wallace a Maria Grapini.

Vystoupila Tytti Tuppurainen.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett a David Cormand za skupinu Verts/ALE a Fabio Massimo Castaldo k turecké vojenské operaci v severovýchodní Sýrii a k jejím důsledkům (2019/2886(RSP)) (B9-0123/2019);

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez a Marie Pierre Vedrenne za skupinu Renew o turecké vojenské operaci v severovýchodní Sýrii a jejích důsledcích (2019/2886(RSP)) (B9-0125/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen a Bernhard Zimniok za skupinu ID o turecké vojenské operaci v severovýchodní Sýrii a jejích důsledcích (2019/2886(RSP)) (B9-0126/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák a Ivan Štefanec za skupinu PPE o vojenské operaci Turecka na severovýchodě Sýrie a jejích důsledcích (2019/2886(RSP)) (B9-0127/2019);

—   Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis a Giorgos Georgiou za skupinu GUE/NGL o turecké vojenské operaci v severovýchodní Sýrii a jejích důsledcích (2019/2886(RSP)) (B9-0128/2019);

—   Kati Piri a Nacho Sánchez Amor za skupinu S&D o turecké vojenské operaci v severovýchodní Sýrii a jejích důsledcích (2019/2886(RSP)) (B9-0129/2019);

—   Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska a Ruža Tomašić za skupinu ECR o turecké vojenské operaci v severovýchodní Sýrii a jejích důsledcích (2019/2886(RSP)) (B9-0133/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 24.10.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:50 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:00.


9. Volba evropského veřejného ochránce práv – předložení nominací

Předseda v návaznosti na své oznámení ze dne 16. září 2019 (bod 11 zápisu ze dne 16.9.2019) oznámil, že mu ve lhůtě stanovené na 30. září 2019 byly postoupeny tyto nominace na funkci evropského veřejného ochránce práv:

- Giuseppe Fortunato,

- Julia Laffranque,

- Nils Muižnieks,

- Emily O’Reilly,

- Cecilia Wikström.

Všech pět nominací bylo prohlášeno za přípustné a jsou zveřejněny spolu s dalšími doprovodnými dokumenty na internetových stránkách Parlamentu.

Předseda oznámil, že nominace budou postoupeny Petičnímu výboru, který dne 3. prosince 2019 uspořádá slyšení kandidátů, kterých se mohou zúčastnit všichni poslanci.

°
° ° °

Vystoupil Jérôme Rivière k průběhu včerejšího hlasování (předseda poskytl upřesnění).


10. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal předsedu Parlamentního shromážděním Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Georgea Tsereteliho, který usedl na vyhrazené místo na galerii pro hosty.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


11.1. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly (předlohy změn) (hlasování)

— Návrhy změn u prostředků v oddíle III – Komise návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020;

— Návrhy změn u prostředků v oddílech I – Evropský parlament, II – Rada, IV – Soudní dvůr, V – Účetní dvůr, VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, VII – Výbor regionů, VIII – Evropský veřejný ochránce práv, IX – Evropský inspektor ochrany údajů a X – Evropská služba pro vnější činnost návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020.

Podle ustanovení Smluv se k přijetí pozměňovacích návrhů vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu.

(Přijaté návrhy změn jsou uvedeny v příloze k přijatým textům.)

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)

Vystoupení

Kimmo Tiilikainen (úřadující předseda Rady) vzal na vědomí rozdíly mezi postojem Parlamentu a Rady a souhlasil se svoláním dohodovacího výboru v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie.


11.2. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajky: Monika Hohlmeier a Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0038)

Vystoupení

Nikolaj Villumsen předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 40rev. Parlament nesouhlasil s tím, aby se o pozměňovacím návrhu hlasovalo, protože proti bylo nejméně 40 poslanců.


11.3. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0039)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0039)

Udělení absolutoria je odmítnuto (viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).


11.4. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0040)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0040)

Udělení absolutoria je odmítnuto (viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).


11.5. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, pokud jde o posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné (D045385/06 – 2019/2776(RPS)) (B9-0149/2019) - Odpovědní poslanci: Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík a Anja Hazekamp

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0041)

Vystoupení

Christos Stylianides (člen Komise) po hlasování.


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Monika Hohlmeier a Eider Gardiazabal Rubial - A9-0017/2019
Peter Lundgren, Billy Kelleher, Charlie Weimers, Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, Clara Aguilera, Tatjana Ždanoka, Rory Palmer a Seán Kelly

zpráva Petri Sarvamaa - A9-0011/2019
Robert Roos, Stanislav Polčák a Seán Kelly

zpráva Isabel García Muñoz - A9-0010/2019
Stanislav Polčák, Bill Newton Dunn a Seán Kelly.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:13.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

14. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:01.


15. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


16. Klimatická a ekologická krize (rozprava na aktuální téma)

Klimatická a ekologická krize (2019/2887(RSP))

Vystoupila Miriam Dalli, aby uvedla rozpravu, kterou navrhla skupina S&D.

Vystoupili: Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Esther de Lange za skupinu PPE, Heléne Fritzon za skupinu S&D, María Soraya Rodríguez Ramos za skupinu Renew, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Silvia Sardone za skupinu ID, Alexandr Vondra za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi – nezařazená poslankyně, Pernille Weiss, Jytte Guteland, Catherine Chabaud, Yannick Jadot, Catherine Griset, Anna Zalewska, Anja Hazekamp, Robert Rowland, Mairead McGuinness, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Michael Bloss, Sylvia Limmer, Hermann Tertsch, Petros Kokkalis, Ignazio Corrao, Edina Tóth, Udo Bullmann, Frédérique Ries, Pär Holmgren, Aurelia Beigneux, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace, Norbert Lins, Theresa Griffin, Martin Hojsík, Karima Delli, Danilo Oscar Lancini, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Javi López, Caroline Voaden, Jutta Paulus, Robert Roos a Dubravka Šuica.

PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

Vystoupili: Kathleen Van Brempt, Katalin Cseh, Damien Carême, Johan Van Overtveldt, Maria Spyraki, Marek Belka, Valter Flego, Ciarán Cuffe, Agnès Evren, Aurore Lalucq, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Scott Ainslie, András Gyürk, Delara Burkhardt, Urmas Paet, Anna Deparnay-Grunenberg, Hildegard Bentele, Lídia Pereira, Tom Berendsen, Daniel Buda, Isabel Benjumea Benjumea, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly a João Ferreira.

Vystoupili: Günther Oettinger a Tytti Tuppurainen.

Rozprava skončila.


17. Předložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2018 (rozprava)

Předložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2018 (2019/2802(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (předseda Účetního dvora) uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Tsvetelina Penkova za skupinu S&D, Olivier Chastel za skupinu Renew, Viola Von Cramon-Taubadel za skupinu Verts/ALE, Joachim Kuhs za skupinu ID, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Michael Heaver – nezařazený poslanec, Tomáš Zdechovský, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Robert Rowland, Isabel García Muñoz, Gilles Boyer, Gilles Lebreton, Mazaly Aguilar, Sabrina Pignedoli, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Eugen Jurzyca, Brian Monteith, Tamás Deutsch, Lara Wolters, Markus Pieper, Maria Grapini a David Lega.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Tudor Ciuhodaru.

Vystoupil Günther Oettinger.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupil Klaus-Heiner Lehne.

Rozprava skončila.


18. Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000024/2019, kterou pokládá Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE Radě: Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři (B9-0052/2019)

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000025/2019, kterou pokládá Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE Komisi: Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři (B9-0053/2019)

Juan Fernando López Aguilar rozvinul otázky.

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Johannes Hahn (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Lena Düpont za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu Renew, Erik Marquardt za skupinu Verts/ALE, Annalisa Tardino za skupinu ID, Nicola Procaccini za skupinu ECR, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Karoline Edtstadler, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska a Miriam Dalli.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Antony Hook, Ernest Urtasun, Nicolaus Fest, Robert Roos, Sylvie Guillaume, Hilde Vautmans, Laura Huhtasaari, Evin Incir, Mara Bizzotto a Hynek Blaško.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Monika Hohlmeier, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Stanislav Polčák a Pierfrancesco Majorino.

Vystoupili: Johannes Hahn a Tytti Tuppurainen.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Nicola Procaccini za skupinu ECR o pátracích a záchranných akcích ve Středozemním moři (2019/2755(RSP)) (B9-0130/2019);

—   Annalisa Tardino a Tom Vandendriessche za skupinu ID o pátracích a záchranných akcích ve Středozemním moři (2019/2755(RSP)) (B9-0131/2019);

—   Lena Düpont za skupinu PPE o pátracích a záchranných akcích ve Středozemním moři (2019/2755(RSP)) (B9-0132/2019);

—   Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE o pátracích a záchranných akcích ve Středozemním moři (2019/2755(RSP)) (B9-0154/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 24.10.2019.


19. Zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií (2019/2883(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Johannes Hahn (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Andrey Kovatchev za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Ilhan Kyuchyuk za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Anna Bonfrisco za skupinu ID, Anna Fotyga za skupinu ECR, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL, Željana Zovko, Tonino Picula, Stéphane Séjourné, Tineke Strik a Dominique Bilde.

(pokračování rozpravy: bod 21 zápisu ze dne 23.10.2019)


20. Přivítání

Předsedající jménem Parlamentu přivítala předsedu shromáždění Severní Makedonie Talata Xhaferiho, který usedl na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


21. Zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií (pokračování rozpravy)

Prohlášení Rady a Komise: Zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií (2019/2883(RSP))

(začátek rozpravy: viz bod 19 zápisu ze dne 23.10.2019)

Vystoupili: Fabio Massimo Castaldo a Vladimír Bilčík.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupili: Isabel Santos, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Bogdan Rzońca, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrius Kubilius, Andreas Schieder, Urmas Paet, Laura Huhtasaari, Ioannis Lagos, Maria Spyraki, Sergei Stanishev, Michal Šimečka, Jordan Bardella, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Valter Flego, Miroslav Radačovský, Karlo Ressler, Tanja Fajon, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Karlo Ressler, Paolo Borchia, Alexander Alexandrov Yordanov, Brando Benifei, Andor Deli, Sven Mikser a Arba Kokalari.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Gilles Lebreton a Dimitrios Papadimoulis.

Vystoupili: Johannes Hahn a Tytti Tuppurainen.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg a Guido Reil za skupinu ID o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií (2019/2883(RSP)) (B9-0155/2019);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií (2019/2883(RSP)) (B9-0156/2019);

—   Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií (2019/2883(RSP)) (B9-0157/2019);

—   Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Elena Kountoura a Martina Michels za skupinu GUE/NGL o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií (2019/2883(RSP)) (B9-0158/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder a Tanja Fajon za skupinu S&D o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií (2019/2883(RSP)) (B9-0159/2019);

—   Hilde Vautmans a Ilhan Kyuchyuk za skupinu Renew o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií (2019/2883(RSP)) (B9-0160/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli a László Trócsányi za skupinu PPE o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií (2019/2883(RSP)) (B9-0161/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 24.10.2019.


22. Situace v Iráku, zejména násilné potlačení protestů mladých lidí a studentů (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Iráku, zejména násilné potlačení protestů mladých lidí a studentů (2019/2884(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Georgios Kyrtsos za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Abir Al-Sahlani za skupinu Renew, Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Thierry Mariani za skupinu ID, Anna Fotyga za skupinu ECR, Clare Daly za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Domènec Ruiz Devesa, José Ramón Bauzá Díaz, Isabella Tovaglieri, Pernando Barrena Arza a Pietro Bartolo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tudor Ciuhodaru, Kateřina Konečná, Julie Ward a Mick Wallace.

Vystoupila Tytti Tuppurainen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Rozprava skončila.


23. Politické prohlášení OSN na vysoké úrovni o všeobecné zdravotní péči (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Politické prohlášení OSN na vysoké úrovni o všeobecné zdravotní péči (2019/2861(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Neven Mimica (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Dolors Montserrat za skupinu PPE, Heléne Fritzon za skupinu S&D, Véronique Trillet-Lenoir za skupinu Renew, Petra De Sutter za skupinu Verts/ALE, Simona Baldassarre za skupinu ID, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Cindy Franssen, Sara Cerdas, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomislav Sokol, Katalin Cseh, Kateřina Konečná, Tomislav Sokol, Tudor Ciuhodaru, Pierfrancesco Majorino, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomislav Sokol, a Nicolás González Casares, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Dolors Montserrat.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Julie Ward.

Vystoupili: Neven Mimica a Tytti Tuppurainen.

Rozprava skončila.


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 642.179/OJJE).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:50.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Fox Claire, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Poslední aktualizace: 24. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí