Rodyklė 
Protokolas
XML 191kPDF 298kWORD 84k
Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)
 5.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 6.Gauti dokumentai
 7.Turkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Europos ombudsmeno rinkimai. Gautos kandidatūros
 10.Oficialus pasveikinimas
 11.Balsuoti skirtas laikas
  
11.1.Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (pakeitimų projektai) (balsavimas)
  
11.2.Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)
  
11.3.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)
  
11.4.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)
  
11.5.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: augalų apsaugos produktų poveikio naminėms bitėms vertinimas (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Posėdžio atnaujinimas
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 16.Kritinė klimato ir ekologinė padėtis (diskusija aktualia tema)
 17.Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
 18.Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje (diskusijos)
 19.Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia (diskusijos)
 20.Oficialus pasveikinimas
 21.Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia (diskusijų tęsinys)
 22.Padėtis Irake, ypač jaunimo ir studentų protestų numalšinimas jėga (diskusijos)
 23.JT aukšto lygio politinė deklaracija dėl visuotinės sveikatos apsaugos (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.01 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį šie Parlamento nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   LGBTI asmenų padėtis Ugandoje (2019/2879(RSP))

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Henrike Hahn, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Marie Toussaint, Gwendoline Delbos Corfield, Grace O'Sullivan, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, David Cormand, Gina Dowding, Yannick Jadot, Michèle Rivasi ir Ciarán Cuffe Verts/ALE frakcijos vardu ir Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Laura Ferrara ir Ignazio Corrao dėl Ugandos, ypač siūlomo įstatymo, kurio nustatoma mirties bausmė už homoseksualius aktus (B9-0134/2019);

—   Marisa Matias, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, Clare Daly, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Anne Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis ir Petros Kokkalis GUE/NGL frakcijos vardu dėl LGBTI asmenų padėties Ugandoje (B9-0135/2019);

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Liesje Schreinemacher, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ir Marie Pierre Vedrenne RENEW frakcijos vardu dėl LGBTI asmenų padėties Ugandoje (B9-0137/2019);

—   Kati Piri ir Julie Ward S&D frakcijos vardu dėl LGBTI asmenų padėties Ugandoje (B9-0140/2019);

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola ir Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu dėl LGBTI asmenų padėties Ugandoje (B9-0142/2019).

II.   Egiptas (2019/2880(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu dėl Egipto (B9-0136/2019);

—   Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Grace O'Sullivan, Heidi Hautala, Michael Bloss, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon Taubadel, François Alfonsi, Damien Carême, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Karima Delli, Tineke Strik, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Gina Dowding, Catherine Rowett, David Cormand ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu dėl Egipto (B9-0138/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi ir Manuel Bompard GUE/NGL frakcijos vardu dėl Egipto (B9-0139/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ir Marie Pierre Vedrenne RENEW frakcijos vardu dėl Egipto (B9-0141/2019);

—   Kati Piri ir Maria Arena S&D frakcijos vardu dėl Egipto (B9-0143/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Andrius Kubilius, David Lega, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere ir Antonio López Istúriz White PPE frakcijos vardu dėl Egipto (B9-0144/2019).

III.   Siūlomas naujasis Indonezijos baudžiamasis kodeksas (2019/2881(RSP))

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Michael Bloss, Alice Kuhnke, Yannick Jadot, Catherine Rowett, David Cormand, Michèle Rivasi ir Ciarán Cuffe Verts/ALE frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo dėl siūlomo naujojo Indonezijos baudžiamojo kodekso (B9-0145/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu dėl siūlomo naujojo Indonezijos baudžiamojo kodekso (B9-0146/2019);

—   Lars Patrick Berg ir Jörg Meuthen ID frakcijos vardu dėl siūlomo naujojo Indonezijos baudžiamojo kodekso (B9-0147/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Inma Rodríguez Piñero, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Petros Kokkalis ir Konstantinos Arvanitis GUE/NGL frakcijos vardu dėl siūlomo naujojo Indonezijos baudžiamojo kodekso (B9-0148/2019);

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ir Marie Pierre Vedrenne RENEW frakcijos vardu dėl siūlomo naujojo Indonezijos baudžiamojo kodekso (B9-0150/2019);

—   Kati Piri ir Marianne Vind, S&D frakcijos vardu dėl siūlomo naujojo Indonezijos baudžiamojo kodekso (B9-0152/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere ir Antonio López Istúriz White PPE frakcijos vardu dėl siūlomo naujojo Indonezijos baudžiamojo kodekso (B9-0153/2019).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnį.


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas taisyklėmis, kuriomis reglamentuojama tranzitu vežamų, perkraunamų ir toliau per Sąjungą vežamų gyvūnų ir prekių siuntų oficialioji kontrolė, iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 798/2008, (EB) Nr. 1251/2008, (EB) Nr. 119/2009, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010, (ES) Nr. 142/2011, (ES) Nr. 28/2012, Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759 ir Komisijos sprendimas 2007/777/EB (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas atvejų, kuriais tam tikrų prekių tapatumo ir fiziniai patikrinimai gali būti atliekami kontrolės punktuose, o dokumentų patikrinimai – toliau nuo pasienio kontrolės postų esančiose vietose, ir sąlygų, kuriomis jie gali būti atliekami, taisyklėmis (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas nuostatomis dėl tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių, kuriems netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, keleivių asmeninio bagažo ir nedidelių fiziniams asmenims siunčiamų prekių siuntų, kurios nėra skirtos pateikti rinkai, konkrečios kontrolės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas taisyklėmis, kuriomis reglamentuojama tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių konkreti oficialioji kontrolė ir priemonės, kurių turi būti imamasi atlikus tokią kontrolę, taip pat nuostatomis dėl tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių, kuriems netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas konkrečios oficialiosios medinių pakavimo medžiagų kontrolės vykdymo, pranešimo apie tam tikras siuntas ir priemonių, kurių reikia imtis neatitikties atvejais, taisyklėmis (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Komorų Sąjungos įtraukimo į I priedą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1076 (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl terminų, iki kurių Jungtinė Karalystė, išstojusi iš Sąjungos, turėtų įvykdyti atitikties Sąjungos finansavimo reikalavimams sąlygas, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2019/1197 (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų direktyvų 91/496/EEB, 97/78/EB ir 2000/29/EB nuostatų taikymo datos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2017/625 (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė, II priedas (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, II priedas (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikruose Italijos teritoriniuose vandenyse žvejojamų venerų (Venus spp.) išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 28 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai

Perduota atsakingam komitetui: PECH


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl atitikties patikrai atrenkamos dokumentacijos procentinės dalies iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (D063677/02 - 2019/2862(RPS) - Terminas: 2019 m. gruodžio 25 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)


5. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 4 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus Nr. DEC 16/2019, DEC 17/2019, DEC 19/2019 – III skirsnis. Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimų Nr. V/AB-13/C/19, V/AB-14/C/19, V/AB-15/C/19, V/AB-16/C/19 – V skirsnis. Audito Rūmai.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnio 1 dalies a ir b punktus Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimų Nr. INF 1/2019. Europos išorės veiksmų tarnyba.


6. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 19/2019. III skirsnis. Komisija (N9-0035/2019 - C9-0137/2019 - 2019/2123(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 20/2019. III skirsnis - Komisija (N9-0036/2019 - C9-0145/2019 - 2019/2138(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 21/2019. III skirsnis - Komisija (N9-0037/2019 - C9-0146/2019 - 2019/2139(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 22/2019. III skirsnis - Komisija (N9-0038/2019 - C9-0147/2019 - 2019/2140(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-17/C/19. Europos Audito Rūmai (N9-0039/2019 - C9-0150/2019 - 2019/2141(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG


7. Turkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Turkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės (2019/2886(RSP))

Tytti Tuppurainen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimus Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Malik Azmani Renew frakcijos vardu, Tineke Strik Verts/ALE frakcijos vardu, Lars Patrick Berg ID frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Özlem Demirel GUE/NGL frakcijos vardu, Miroslav Radačovský, nepriklausomas Parlamento narys, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Sergey Lagodinsky, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen ir Athanasios Konstantinou.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo David McAllister, Nacho Sánchez Amor, Irina Von Wiese, Saskia Bricmont, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Konstantinos Arvanitis, John David Edward Tennant, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Petras Auštrevičius, François Alfonsi, Jaak Madison, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Martin Sonneborn, Jeroen Lenaers, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Angelo Ciocca (Pirmininkė paskelbė, kad Angelo Ciocca elgesys yra netinkamas), Andrey Slabakov, Emmanuel Maurel, Laura Ferrara, Željana Zovko, Dietmar Köster, Dragoş Tudorache, Margrete Auken, Jérôme Rivière, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Andrey Kovatchev, Andreas Schieder, Phil Bennion, Susanna Ceccardi, Helmut Geuking, Márton Gyöngyösi, François-Xavier Bellamy, Demetris Papadakis, Frédérique Ries, Peter Kofod, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Alexandra Lesley Phillips, Paulo Rangel, Giuliano Pisapia, Antony Hook, Elena Lizzi, Lefteris Christoforou, Tanja Fajon, Maite Pagazaurtundúa, Alexander Alexandrov Yordanov, Eero Heinäluoma, Christophe Grudler, David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Peter van Dalen, Katarina Barley, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Manolis Kefalogiannis, Margarida Marques, Seán Kelly, Kris Peeters, Loucas Fourlas ir Hildegard Bentele.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Beata Kempa, Dimitrios Papadimoulis, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Irena Joveva, Sandra Pereira, Caterina Chinnici, Mick Wallace ir Maria Grapini.

Kalbėjo Tytti Tuppurainen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett ir David Cormand Verts/ALE frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmių (2019/2886(RSP)) (B9-0123/2019);

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez ir Marie Pierre Vedrenne RENEW frakcijos vardu dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmių (2019/2886(RSP)) (B9-0125/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen ir Bernhard Zimniok ID frakcijos vardu dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmių (2019/2886(RSP)) (B9-0126/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák ir Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmių (2019/2886(RSP)) (B9-0127/2019);

—   Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis ir Giorgos Georgiou GUE/NGL frakcijos vardu dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmių (2019/2886(RSP)) (B9-0128/2019);

—   Kati Piri ir Nacho Sánchez Amor S&D frakcijos vardu dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmių (2019/2886(RSP)) (B9-0129/2019);

—   Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmių (2019/2886(RSP)) (B9-0133/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 10 24 protokolo 8.8 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.50 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.00 val.


9. Europos ombudsmeno rinkimai. Gautos kandidatūros

Pirmininkas pranešė, kad po to, kai 2019 m. rugsėjo 16 d. paskelbė pranešimą (2019 09 16 protokolo 11 punktas), iki 2019 m. rugsėjo 30 d. termino jis gavo šias kandidatūras užimti Europos ombudsmeno pareigas:

- Giuseppe Fortunato,

- Julia Laffranque,

- Nils Muižnieks,

- Emily O’Reilly,

- Cecilia Wikström.

Visos šios penkios kandidatūros paskelbtos priimtinos ir jas bei kitus su jomis susijusius dokumentus galima rasti Parlamento interneto svetainėje.

Pirmininkas pranešė, kad kandidatūros bus perduotos Peticijų komitetui, kuris 2019 m. gruodžio 3 d. surengs kandidatų klausymus, kuriuose gali dalyvauti visi Parlamento nariai.

°
° ° °

Kalbėjo Jérôme Rivière dėl vakarykščio balsavimo eigos (Pirmininkas pateikė papildomos informacijos).


10. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje stebėjimo ložėje sėdintį Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinės asamblėjos pirmininką George'ą Tsereteli.


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


11.1. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (pakeitimų projektai) (balsavimas)

— Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto III skirsnio (Komisija) asignavimų pakeitimų projektai;

— Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsnių (Europos Parlamentas, Taryba, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas, Ombudsmenas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir Europos išorės veiksmų tarnyba) asignavimų pakeitimų projektai.

Pagal sutarčių nuostatas, kad pakeitimų projektai būtų priimti, reikalinga visų Europos Parlamento narių balsų dauguma.

(Patvirtintų pakeitimų projektai pateikiami priede „Priimti tekstai“.)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 1)

Kalbėjo:

Kimmo Tiilikainen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atkreipė dėmesį į Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumus ir pritarė tam, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalies c įtrauką būtų sušauktas sušaukia Taikinimo komiteto posėdis.


11.2. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų biudžeto projekto [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Monika Hohlmeier ir Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0038)

Kalbėjo:

Nikolaj Villumsen pateikė 40rev pakeitimo žodinį pakeitimą. Parlamentas žodinio pakeitimo nepriėmė balsuoti, kadangi jam paprieštaravo daugiau nei 40 Parlamento narių.


11.3. 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)

Antrasis pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0039)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0039)

Biudžeto įvykdymas nepatvirtintas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalies b punktą).


11.4. 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)

Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0040)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0040)

Biudžeto įvykdymas nepatvirtintas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalies b punktą).


11.5. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: augalų apsaugos produktų poveikio naminėms bitėms vertinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą, dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų poveikio naminėms bitėms vertinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 546/2011, projekto (D045385/06 - 2019/2776(RPS)) (B9-0149/2019) - Atsakingi nariai: Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík ir Anja Hazekamp

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0041)

Kalbėjo:

Christos Stylianides (Komisijos narys) po balsavimo.


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Monika Hohlmeier ir Eider Gardiazabal Rubial - A9-0017/2019
Peter Lundgren, Billy Kelleher, Charlie Weimers, Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, Clara Aguilera, Tatjana Ždanoka, Rory Palmer ir Seán Kelly

Pranešimas: Petri Sarvamaa - A9-0011/2019
Robert Roos, Stanislav Polčák ir Seán Kelly

Pranešimas: Isabel García Muñoz - A9-0010/2019
Stanislav Polčák, Bill Newton Dunn ir Seán Kelly.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.13 val.)


PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

14. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.01 val.


15. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


16. Kritinė klimato ir ekologinė padėtis (diskusija aktualia tema)

Kritinė klimato ir ekologinė padėtis (2019/2887(RSP))

Kalbėjo Miriam Dalli, pradėdama S&D frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo Esther de Lange PPE frakcijos vardu, Heléne Fritzon S&D frakcijos vardu, María Soraya Rodríguez Ramos Renew frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Silvia Sardone ID frakcijos vardu, Alexandr Vondra ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi, nepriklausoma Parlamento narė, Pernille Weiss, Jytte Guteland, Catherine Chabaud, Yannick Jadot, Catherine Griset, Anna Zalewska, Anja Hazekamp, Robert Rowland, Mairead McGuinness, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Michael Bloss, Sylvia Limmer, Hermann Tertsch, Petros Kokkalis, Ignazio Corrao, Edina Tóth, Udo Bullmann, Frédérique Ries, Pär Holmgren, Aurelia Beigneux, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace, Norbert Lins, Theresa Griffin, Martin Hojsík, Karima Delli, Danilo Oscar Lancini, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Javi López, Caroline Voaden, Jutta Paulus, Robert Roos ir Dubravka Šuica.

PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Kathleen Van Brempt, Katalin Cseh, Damien Carême, Johan Van Overtveldt, Maria Spyraki, Marek Belka, Valter Flego, Ciarán Cuffe, Agnès Evren, Aurore Lalucq, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Scott Ainslie, András Gyürk, Delara Burkhardt, Urmas Paet, Anna Deparnay-Grunenberg, Hildegard Bentele, Lídia Pereira, Tom Berendsen, Daniel Buda, Isabel Benjumea Benjumea, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly ir João Ferreira.

Kalbėjo Günther Oettinger ir Tytti Tuppurainen.

Diskusijos baigtos.


17. Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)

Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos pristatymas (2019/2802(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (Audito Rūmų pirmininkas) padarė pristatymą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Tsvetelina Penkova S&D frakcijos vardu, Olivier Chastel Renew frakcijos vardu, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE frakcijos vardu, Joachim Kuhs ID frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Michael Heaver, nepriklausomas Parlamento narys, Tomáš Zdechovský (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Robert Rowland), Isabel García Muñoz, Gilles Boyer, Gilles Lebreton, Mazaly Aguilar, Sabrina Pignedoli, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Eugen Jurzyca, Brian Monteith, Tamás Deutsch, Lara Wolters, Markus Pieper, Maria Grapini ir David Lega.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir Tudor Ciuhodaru.

Kalbėjo Günther Oettinger.

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Klaus-Heiner Lehne.

Diskusijos baigtos.


18. Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000024/2019 kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu Tarybai: Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje (B9-0052/2019)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000025/2019 kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu Komisijai: Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje (B9-0053/2019)

Juan Fernando López Aguilar pateikė klausimus.

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo Lena Düpont PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld Renew frakcijos vardu, Erik Marquardt Verts/ALE frakcijos vardu, Annalisa Tardino ID frakcijos vardu, Nicola Procaccini ECR frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Karoline Edtstadler, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Balázs Hidvéghi (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska ir Miriam Dalli.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Antony Hook, Ernest Urtasun, Nicolaus Fest, Robert Roos, Sylvie Guillaume, Hilde Vautmans, Laura Huhtasaari, Evin Incir, Mara Bizzotto ir Hynek Blaško.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Monika Hohlmeier, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Stanislav Polčák ir Pierfrancesco Majorino.

Kalbėjo Johannes Hahn ir Tytti Tuppurainen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Nicola Procaccini ECR frakcijos vardu dėl paieškos ir gelbėjimo Viduržemio jūroje (2019/2755(RSP)) (B9-0130/2019);

—   Annalisa Tardino ir Tom Vandendriessche ID frakcijos vardu dėl paieškos ir gelbėjimo Viduržemio jūroje (2019/2755(RSP)) (B9-0131/2019);

—   Lena Düpont PPE frakcijos vardu dėl paieškos ir gelbėjimo Viduržemio jūroje (2019/2755(RSP)) (B9-0132/2019);

—   Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu dėl paieškos ir gelbėjimo Viduržemio jūroje (2019/2755(RSP)) (B9-0154/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 10 24 protokolo 8.9 punktas


19. Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia (2019/2883(RSP))

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk Renew frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Bonfrisco ID frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu, Željana Zovko, Tonino Picula, Stéphane Séjourné, Tineke Strik ir Dominique Bilde.

(Diskusijų tęsinys: 2019 10 23 protokolo 21 punktas)


20. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkė Parlamento vardu pasveikino oficialioje stebėjimo ložėje sėdintį Šiaurės Makedonijos Susirinkimo pirmininką Talatą Xhaferi.


21. Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia (diskusijų tęsinys)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia (2019/2883(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2019 10 23 protokolo 19 punktas)

Kalbėjo Fabio Massimo Castaldo ir Vladimír Bilčík.

PIRMININKAVO: Marcel KOLAJA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Isabel Santos, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Bogdan Rzońca, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrius Kubilius, Andreas Schieder, Urmas Paet, Laura Huhtasaari, Ioannis Lagos, Maria Spyraki, Sergei Stanishev, Michal Šimečka, Jordan Bardella (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Valter Flego), Miroslav Radačovský, Karlo Ressler, Tanja Fajon (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Karlo Ressler), Paolo Borchia, Alexander Alexandrov Yordanov, Brando Benifei, Andor Deli, Sven Mikser ir Arba Kokalari.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Gilles Lebreton ir Dimitrios Papadimoulis.

Kalbėjo Johannes Hahn ir Tytti Tuppurainen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg ir Guido Reil ID frakcijos vardu dėl stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios (2019/2883(RSP)) (B9-0155/2019);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu dėl stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios (2019/2883(RSP)) (B9-0156/2019);

—   Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu dėl stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios (2019/2883(RSP)) (B9-0157/2019);

—   Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Elena Kountoura ir Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu dėl stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios (2019/2883(RSP)) (B9-0158/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder ir Tanja Fajon S&D frakcijos vardu dėl stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios (2019/2883(RSP)) (B9-0159/2019);

—   Hilde Vautmans ir Ilhan Kyuchyuk RENEW frakcijos vardu dėl stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios (2019/2883(RSP)) (B9-0160/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli ir László Trócsányi PPE frakcijos vardu dėl stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios (2019/2883(RSP)) (B9-0161/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 10 24 protokolo 8.10 punktas


22. Padėtis Irake, ypač jaunimo ir studentų protestų numalšinimas jėga (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Irake, ypač jaunimo ir studentų protestų numalšinimas jėga (2019/2884(RSP))

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo Georgios Kyrtsos PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Abir Al-Sahlani Renew frakcijos vardu, Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Thierry Mariani ID frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Clare Daly GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys, Domènec Ruiz Devesa, José Ramón Bauzá Díaz, Isabella Tovaglieri, Pernando Barrena Arza ir Pietro Bartolo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tudor Ciuhodaru, Kateřina Konečná, Julie Ward ir Mick Wallace.

Kalbėjo Tytti Tuppurainen.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.


23. JT aukšto lygio politinė deklaracija dėl visuotinės sveikatos apsaugos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: JT aukšto lygio politinė deklaracija dėl visuotinės sveikatos apsaugos (2019/2861(RSP))

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Dolors Montserrat PPE frakcijos vardu, Heléne Fritzon S&D frakcijos vardu, Véronique Trillet-Lenoir Renew frakcijos vardu, Petra De Sutter Verts/ALE frakcijos vardu, Simona Baldassarre ID frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Cindy Franssen, Sara Cerdas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomislav Sokol), Katalin Cseh, Kateřina Konečná, Tomislav Sokol, Tudor Ciuhodaru, Pierfrancesco Majorino (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomislav Sokol), ir Nicolás González Casares (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dolors Montserrat).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward.

Kalbėjo Neven Mimica ir Tytti Tuppurainen.

Diskusijos baigtos.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 642.179/OJJE).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Fox Claire, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Atnaujinta: 2021 m. sausio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika