Indiċi 
Minuti
XML 190kPDF 307kWORD 83k
L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 6.Tressiq ta' dokumenti
 7.L-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha (dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Elezzjoni tal-Ombudsman Ewropew – kandidaturi riċevuti
 10.Merħba
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  
11.1.Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha (abbozzi ta' emendi) (votazzjoni)
  
11.2.Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha (votazzjoni)
  
11.3.Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)
  
11.4.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)
  
11.5.Oġġezzjoni skont ir-Regola 112: Valutazzjoni tal-impatt tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq in-naħal tal-għasel (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Tkomplija tas-seduta
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 16.Il-klima u l-emerġenza ekoloġika (dibattitu topiku)
 17.Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2018 (dibattitu)
 18.It-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran (dibattitu)
 19.Il-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija (dibattitu)
 20.Merħba
 21.Il-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija (kumplament tad-dibattitu)
 22.Is-sitwazzjoni fl-Iraq, b'mod partikolari t-trażżin vjolenti tal-protesti taż-żgħażagħ u tal-istudenti (dibattitu)
 23.Dikjarazzjoni politika ta' livell għoli tan-NU dwar il-Kopertura tas-Saħħa Universali (dibattitu)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.01.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Skont l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura, dawn il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat tali dibattitu għal dawn il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Is-sitwazzjoni tal-persuni LGBTI fl-Uganda (2019/2879(RSP))

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Henrike Hahn, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Marie Toussaint, Gwendoline Delbos Corfield, Grace O'Sullivan, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, David Cormand, Gina Dowding, Yannick Jadot, Michèle Rivasi u Ciarán Cuffe, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Laura Ferrara u Ignazio Corrao, dwar l-Uganda, b'mod partikolari l-abbozz ta' liġi propost biex tiddaħħal il-piena kapitali għall-atti omosesswali (B9-0134/2019);

—   Marisa Matias, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, Clare Daly, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Anne Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis u Petros Kokkalis, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tal-persuni LGBTI fl-Uganda (B9-0135/2019);

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Liesje Schreinemacher, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans u Marie Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew, dwar is-sitwazzjoni tal-persuni LGBTI fl-Uganda (B9-0137/2019);

—   Kati Piri u Julie Ward, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tal-persuni LGBTI fl-Uganda (B9-0140/2019);

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola u Sandra Kalniete, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tal-persuni LGBTI fl-Uganda (B9-0142/2019).

II.   L-Eġittu (2019/2880(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Eġittu (B9-0136/2019);

—   Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Grace O'Sullivan, Heidi Hautala, Michael Bloss, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon Taubadel, François Alfonsi, Damien Carême, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Karima Delli, Tineke Strik, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Gina Dowding, Catherine Rowett, David Cormand u Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Eġittu (B9-0138/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi u Manuel Bompard, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Eġittu (B9-0139/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans u Marie Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew, dwar l-Eġittu (B9-0141/2019);

—   Kati Piri u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D, sur l'L-Eġittu (B9-0143/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Andrius Kubilius, David Lega, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere u Antonio López Istúriz White, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Eġittu (B9-0144/2019).

III.   Il-proposta ta' kodiċi kriminali ġdid fl-Indoneżja (2019/2881(RSP))

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Michael Bloss, Alice Kuhnke, Yannick Jadot, Catherine Rowett, David Cormand, Michèle Rivasi u Ciarán Cuffe, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Fabio Massimo Castaldo, dwar il-proposta ta' Kodiċi Kriminali ġdid fl-Indoneżja (B9-0145/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-proposta ta' Kodiċi Kriminali ġdid fl-Indoneżja (B9-0146/2019);

—   Lars Patrick Berg u Jörg Meuthen, f'isem il-Grupp ID, dwar il-proposta ta' Kodiċi Kriminali ġdid fl-Indoneżja (B9-0147/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Inma Rodríguez Piñero, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Petros Kokkalis u Konstantinos Arvanitis, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-proposta ta' Kodiċi Kriminali ġdid fl-Indoneżja (B9-0148/2019);

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans u Marie Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew, dwar il-proposta ta' Kodiċi Kriminali ġdid fl-Indoneżja (B9-0150/2019);

—   Kati Piri u Marianne Vind, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-proposta ta' Kodiċi Kriminali ġdid fl-Indoneżja (B9-0152/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere u Antonio López Istúriz White, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-proposta ta' Kodiċi Kriminali ġdid fl-Indoneżja (B9-0153/2019).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-regoli għall-kontrolli uffiċjali ta' kunsinni ta' annimali u ta' oġġetti fit-tranżitu, fit-trasbord u fit-tkomplija tat-trasport fl-Unjoni, u li jemenda r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 798/2008, (KE) Nru 1251/2008, (KE) Nru 119/2009, (UE) Nru 206/2010, (UE) Nru 605/2010, (UE) Nru 142/2011, (UE) Nru 28/2012, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/759 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/777/KE (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-10 ta' Ottubru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għall-każijiet meta l-verifiki identitarji u l-verifiki fiżiċi fuq ċerti oġġetti jistgħu jitwettqu f'punti ta' kontroll u l-verifiki dokumentarji jistgħu jitwettqu 'l bogħod mill-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntieri u l-kundizzjonijiet li bihom isiru dawn il-verifiki (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-10 ta' Ottubru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat Tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti kategoriji ta' annimali u oġġetti eżentati minn kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntieri, kontrolli speċifiċi fuq il-bagalji personali tal-passiġġieri u fuq kunsinni żgħar ta’ oġġetti mibgħuta lil persuni fiżiċi li mhumiex maħsuba biex jitqiegħdu fis-suq u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-10 ta' Ottubru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli għal kontrolli uffiċjali speċifiċi għal ċerti kategoriji ta' annimali u oġġetti, miżuri li għandhom jittieħdu wara t-twettiq ta' tali kontrolli, u ċerti kategoriji ta' annimali u oġġetti eżentati minn kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-10 ta' Ottubru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE)2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli dwar it-twettiq ta' kontrolli uffiċjali speċifiċi fuq il-materjal għall-ippakkjar mill-injam, in-notifika ta' ċerti kunsinni u miżuri li jeħtieġ jittieħdu f'każijiet ta' nonkonformità (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-10 ta' Ottubru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1076 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex jinkludi l-Unjoni ta' Comoros fl-Anness I (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Ottubru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/833 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' Ottubru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2019/1197 fir-rigward tal-iskadenzi sa meta r-Renju Unit irid jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà għal finanzjament tal-Unjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-10 ta' Ottubru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data tal-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttivi 91/496/KEE, 97/78/KE u 2000/29/KE (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-10 ta' Ottubru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-tranżitu ta' oġġetti b'użu doppju (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Ottubru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' Ottubru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' Ottubru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji biex titolizzazzjoni ssir disponibbli mill-oriġinatur, sponsor u SSPE (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-16 ta' Ottubru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi pjan għall-iskartar tal-gandoffli Venus (Venus spp.) fl-ilmijiet territorjali tal-Italja C(2019)06197 - 2019/2798(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-28 ta' Awwissu 2019

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/86 li jistabbilixxi pjan ta' skartar għal ċertu sajd demersali fil-Baħar Mediterran C(2019)06204 - 2019/2799(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-29 ta' Awwissu 2019

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH


4. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-perċentwali ta' dossiers ta' reġistrazzjoni li għandhom jintgħażlu għall-kontroll tal-konformità (D063677/02 - 2019/2862(RPS) - skadenza: 25 ta' Diċembru 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)


5. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Skont l-Artikolu 31, paragrafu 4 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 16/2019, DEC 17/2019, DEC 19/2019 - Taqsima III - Il-Kummissjoni.

Skont l-Artikolu 29, paragrafu 1 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjonijiet għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet V/AB-13/C/19, V/AB-14/C/19, V/AB-15/C/19, V/AB-16/C/19 - Taqsima V - Il-Qorti tal-Awdituri.

Skont l-Artikolu 29, paragrafi 1a u 1b tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjonijiet għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet ta' INF 1/2019 - Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.


6. Tressiq ta' dokumenti

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 19/2019 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N9-0035/2019 - C9-0137/2019 - 2019/2123(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 20/2019 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N9-0036/2019 - C9-0145/2019 - 2019/2138(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 21/2019 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N9-0037/2019 - C9-0146/2019 - 2019/2139(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 22/2019 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N9-0038/2019 - C9-0147/2019 - 2019/2140(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-17/C/19 - Il-Qorti tal-Awdituri (N9-0039/2019 - C9-0150/2019 - 2019/2141(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG


7. L-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha (2019/2886(RSP))

Tytti Tuppurainen (President tal-Kunsill) u Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Malik Azmani f'isem il-Grupp Renew, Tineke Strik f'isem il-Grupp Verts/ALE, Lars Patrick Berg f'isem il-Grupp ID, Anna Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Özlem Demirel f'isem il-Grupp GUE/NGL, Miroslav Radačovský Membru mhux affiljat, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Sergey Lagodinsky, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen u Athanasios Konstantinou.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': David McAllister, Nacho Sánchez Amor, Irina Von Wiese, Saskia Bricmont, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Konstantinos Arvanitis, John David Edward Tennant, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Petras Auštrevičius, François Alfonsi, Jaak Madison, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Martin Sonneborn, Jeroen Lenaers, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Angelo Ciocca (Il-President iddikjarat mhux xierqa l-imġiba ta' Angelo Ciocca), Andrey Slabakov, Emmanuel Maurel, Laura Ferrara, Željana Zovko, Dietmar Köster, Dragoş Tudorache, Margrete Auken, Jérôme Rivière, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Andrey Kovatchev, Andreas Schieder, Phil Bennion, Susanna Ceccardi, Helmut Geuking, Márton Gyöngyösi, François-Xavier Bellamy, Demetris Papadakis, Frédérique Ries, Peter Kofod, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Alexandra Lesley Phillips, Paulo Rangel, Giuliano Pisapia, Antony Hook, Elena Lizzi, Lefteris Christoforou, Tanja Fajon, Maite Pagazaurtundúa, Alexander Alexandrov Yordanov, Eero Heinäluoma, Christophe Grudler, David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Peter van Dalen, Katarina Barley, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Manolis Kefalogiannis, Margarida Marques, Seán Kelly, Kris Peeters, Loucas Fourlas u Hildegard Bentele.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Beata Kempa, Dimitrios Papadimoulis, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Irena Joveva, Sandra Pereira, Caterina Chinnici, Mick Wallace u Maria Grapini.

Intervent ta': Tytti Tuppurainen.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett u David Cormand, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Fabio Massimo Castaldo, dwar l-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha (2019/2886(RSP)) (B9-0123/2019);

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez u Marie Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew, dwar l-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha (2019/2886(RSP)) (B9-0125/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen u Bernhard Zimniok, f'isem il-Grupp ID, dwar l-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha (2019/2886(RSP)) (B9-0126/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák u Ivan Štefanec, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha (2019/2886(RSP)) (B9-0127/2019);

—   Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis u Giorgos Georgiou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha (2019/2886(RSP)) (B9-0128/2019);

—   Kati Piri u Nacho Sánchez Amor, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha (2019/2886(RSP)) (B9-0129/2019);

—   Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha (2019/2886(RSP)) (B9-0133/2019).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal-Minuti tad-data 24.10.2019.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.50.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.


9. Elezzjoni tal-Ombudsman Ewropew – kandidaturi riċevuti

B'segwitu tat-tħabbira tiegħu tas-16 ta' Settembru 2019 (punt 11 tal-Minuti tad-data 16.9.2019) Il-President ħabbar li kien irċieva, qabel l-iskadenza tat-30 ta' Settembru 2019, il-kandidaturi li ġejjin għall-kariga ta' Ombudsman Ewropew:

- Giuseppe Fortunato,

- Julia Laffranque,

- Nils Muižnieks,

- Emily O’Reilly,

- Cecilia Wikström.

Il-ħames kandidaturi ġew iddikjarati ammissibbli u se jkunu disponibbli, flimkien ma' dokumenti rilevanti oħrajn, fuq is-sit tal-internet tal-Parlament Ewropew.

Il-President għarraf li l-kandidaturi se jintbagħtu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet li, fit-3 ta' Diċembru 2019, se jorganizza seduta ta' smigħ tal-kandidati li tkun miftuħa għall-Membri kollha.

°
° ° °

Intervent ta' Jérôme Rivière dwar l-andament tal-ħin tal-votazzjoni tal-bieraħ (Il-President iċċara xi punti).


10. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil George Tsereteli, President tal-Assemblea Parlamentari tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, li ħa postu fil-gallarija uffiċjali.


11. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


11.1. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha (abbozzi ta' emendi) (votazzjoni)

— Abbozzi ta' emendi għall-approprjazzjonijiet tat-Taqsima III tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 fir-rigward tal-Kummissjoni;

— Abbozzi ta' emendi għall-approprjazzjonijiet tat-Taqsimiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX u X tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 fir-rigward tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni, l-Ombudsman Ewropew, il-Kontollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

Skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattati, sabiex jiġu adottati, l-abbozzi ta' emendi jridu jiksbu l-maġġoranza tal-voti tal-Membri tal-Parlament Ewropew.

(L-abbozzi ta' proġetti adottati jinsabu f'Anness mat-"Testi adottati".)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

Interventi

Kimmo Tiilikainen (President tal-Kunsill) ħa nota tad-differenzi bejn il-pożizzjoni tal-Parlament u dik tal-Kunsill u stqarr li hu favorevoli li jitlaqqa' l-Kumitat ta' Konċiljazzjoni skont l-Artikolu 314(4)(c) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.


11.2. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Monika Hohlmeier u Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2019)0038)

Interventi

Nikolaj Villumsen ressaq emenda orali għall-Emenda 40rev. Il-Parlament m'aċċettax li jressaq għall-votazzjoni l-emenda orali, billi aktar minn 40 Membru opponew.


11.3. Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)

It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2019)0039)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2019)0039)

Il-kwittanza ġiet rifjutata (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(2)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


11.4. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)

It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2019)0040)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2019)0040)

Il-kwittanza ġiet rifjutata (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(2)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


11.5. Oġġezzjoni skont ir-Regola 112: Valutazzjoni tal-impatt tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq in-naħal tal-għasel (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat ENVI, skont l-Artikolu 112(2) u (3), u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 546/2011 fir-rigward tal-valutazzjoni tal-impatt tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq in-naħal tal-għasel (D045385/06 - 2019/2776(RPS)) (B9-0149/2019) - Membri responsabbli: Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík u Anja Hazekamp

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2019)0041)

Interventi

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni), wara l-votazzjoni.


12. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Monika Hohlmeier u Eider Gardiazabal Rubial - A9-0017/2019
Peter Lundgren, Billy Kelleher, Charlie Weimers, Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, Clara Aguilera, Tatjana Ždanoka, Rory Palmer u Seán Kelly

Rapport Petri Sarvamaa - A9-0011/2019
Robert Roos, Stanislav Polčák u Seán Kelly

Rapport Isabel García Muñoz - A9-0010/2019
Stanislav Polčák, Bill Newton Dunn u Seán Kelly.


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit tal-internet tal-Parlament, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.13.)


PRESIDENZA: Dita CHARANZOVÁ
Viċi President

14. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.01.


15. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


16. Il-klima u l-emerġenza ekoloġika (dibattitu topiku)

Il-klima u l-emerġenza ekoloġika (2019/2887(RSP))

Intervent ta': Miriam Dalli biex tintroduċi d-dibattitu propost mill-Grupp S&D.

Interventi ta': Tytti Tuppurainen (President fil-kariga tal-Kunsill) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Esther de Lange f'isem il-Grupp PPE, Heléne Fritzon f'isem il-Grupp S&D, María Soraya Rodríguez Ramos f'isem il-Grupp Renew, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Silvia Sardone f'isem il-Grupp ID, Alexandr Vondra f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi Membru mhux affiljata, Pernille Weiss, Jytte Guteland, Catherine Chabaud, Yannick Jadot, Catherine Griset, Anna Zalewska, Anja Hazekamp, Robert Rowland, Mairead McGuinness, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Michael Bloss, Sylvia Limmer, Hermann Tertsch, Petros Kokkalis, Ignazio Corrao, Edina Tóth, Udo Bullmann, Frédérique Ries, Pär Holmgren, Aurelia Beigneux, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace, Norbert Lins, Theresa Griffin, Martin Hojsík, Karima Delli, Danilo Oscar Lancini, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Javi López, Caroline Voaden, Jutta Paulus, Robert Roos u Dubravka Šuica.

PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Viċi President

Interventi ta': Kathleen Van Brempt, Katalin Cseh, Damien Carême, Johan Van Overtveldt, Maria Spyraki, Marek Belka, Valter Flego, Ciarán Cuffe, Agnès Evren, Aurore Lalucq, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Scott Ainslie, András Gyürk, Delara Burkhardt, Urmas Paet, Anna Deparnay-Grunenberg, Hildegard Bentele, Lídia Pereira, Tom Berendsen, Daniel Buda, Isabel Benjumea Benjumea, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly u João Ferreira.

Interventi ta': Günther Oettinger u Tytti Tuppurainen.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2018 (dibattitu)

Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2018 (2019/2802(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (President tal-Qorti tal-Awdituri) għamel il-preżentazzjoni.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Tsvetelina Penkova f'isem il-Grupp S&D, Olivier Chastel f'isem il-Grupp Renew, Viola Von Cramon-Taubadel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joachim Kuhs f'isem il-Grupp ID, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Michael Heaver Membru mhux affiljat, Tomáš Zdechovský, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Robert Rowland, Isabel García Muñoz, Gilles Boyer, Gilles Lebreton, Mazaly Aguilar, Sabrina Pignedoli, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Eugen Jurzyca, Brian Monteith, Tamás Deutsch, Lara Wolters, Markus Pieper, Maria Grapini u David Lega.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák u Tudor Ciuhodaru.

Intervent ta': Günther Oettinger.

PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

Intervent ta': Klaus-Heiner Lehne.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. It-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000024/2019 imressqa minn Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kunsill: It-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran (B9-0052/2019)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000025/2019 imressqa minn Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: It-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran (B9-0053/2019)

Juan Fernando López Aguilar daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Tytti Tuppurainen (President fil-kariga tal-Kunsill) u Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Lena Düpont f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp Renew, Erik Marquardt f'isem il-Grupp Verts/ALE, Annalisa Tardino f'isem il-Grupp ID, Nicola Procaccini f'isem il-Grupp ECR, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kostas Papadakis Membru mhux affiljat, Karoline Edtstadler, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska u Miriam Dalli.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Antony Hook, Ernest Urtasun, Nicolaus Fest, Robert Roos, Sylvie Guillaume, Hilde Vautmans, Laura Huhtasaari, Evin Incir, Mara Bizzotto u Hynek Blaško.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Monika Hohlmeier, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Stanislav Polčák u Pierfrancesco Majorino.

Interventi ta': Johannes Hahn u Tytti Tuppurainen.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Nicola Procaccini, f'isem il-Grupp ECR, dwar it-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran (2019/2755(RSP)) (B9-0130/2019);

—   Annalisa Tardino u Tom Vandendriessche, f'isem il-Grupp ID, dwar it-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran (2019/2755(RSP)) (B9-0131/2019);

—   Lena Düpont, f'isem il-Grupp PPE, dwar it-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran (2019/2755(RSP)) (B9-0132/2019);

—   Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar it-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran (2019/2755(RSP)) (B9-0154/2019).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal-Minuti tad-data 24.10.2019.


19. Il-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija (2019/2883(RSP))

Tytti Tuppurainen (President fil-kariga tal-Kunsill) u Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Andrey Kovatchev f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp Renew, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Bonfrisco f'isem il-Grupp ID, Anna Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Željana Zovko, Tonino Picula, Stéphane Séjourné, Tineke Strik u Dominique Bilde.

(Il-kumplament tad-dibattitu: punt 21 tal-Minuti tad-data 23.10.2019)


20. Merħba

Il-President f'isem il-Parlament, tat merħba lill-President tal-Assemblea tal-Maċedonja ta' Fuq, Talat Xhaferi, li ħa postu fil-gallarija uffiċjali.


21. Il-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija (kumplament tad-dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija (2019/2883(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: ara l-punt 19 tal-Minuti tad-data 23.10.2019)

Interventi ta': Fabio Massimo Castaldo u Vladimír Bilčík.

PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Viċi President

Interventi ta': Isabel Santos, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Bogdan Rzońca, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrius Kubilius, Andreas Schieder, Urmas Paet, Laura Huhtasaari, Ioannis Lagos, Maria Spyraki, Sergei Stanishev, Michal Šimečka, Jordan Bardella, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Valter Flego, Miroslav Radačovský, Karlo Ressler, Tanja Fajon, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Karlo Ressler, Paolo Borchia, Alexander Alexandrov Yordanov, Brando Benifei, Andor Deli, Sven Mikser u Arba Kokalari.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Gilles Lebreton u Dimitrios Papadimoulis.

Interventi ta': Johannes Hahn u Tytti Tuppurainen.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg u Guido Reil, f'isem il-Grupp ID, dwar il-ftuħ ta' negozjati tal-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u mal-Albanija (2019/2883(RSP)) (B9-0155/2019);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski u Angel Dzhambazki, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-ftuħ ta' negozjati tal-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u mal-Albanija (2019/2883(RSP)) (B9-0156/2019);

—   Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss u Ernest Urtasun, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-ftuħ ta' negozjati tal-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u mal-Albanija (2019/2883(RSP)) (B9-0157/2019);

—   Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Elena Kountoura u Martina Michels, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-ftuħ ta' negozjati tal-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u mal-Albanija (2019/2883(RSP)) (B9-0158/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder u Tanja Fajon, f'isem il-Grupp S&D dwar il-ftuħ ta' negozjati tal-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u mal-Albanija (2019/2883(RSP)) (B9-0159/2019);

—   Hilde Vautmans u Ilhan Kyuchyuk, f'isem il-Grupp Renew, dwar il-ftuħ ta' negozjati tal-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u mal-Albanija (2019/2883(RSP)) (B9-0160/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli u László Trócsányi, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-ftuħ ta' negozjati tal-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u mal-Albanija (2019/2883(RSP)) (B9-0161/2019).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal-Minuti tad-data 24.10.2019.


22. Is-sitwazzjoni fl-Iraq, b'mod partikolari t-trażżin vjolenti tal-protesti taż-żgħażagħ u tal-istudenti (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Iraq, b'mod partikolari t-trażżin vjolenti tal-protesti taż-żgħażagħ u tal-istudenti (2019/2884(RSP))

Tytti Tuppurainen (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Georgios Kyrtsos f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Abir Al-Sahlani f'isem il-Grupp Renew, Hannah Neumann f'isem il-Grupp Verts/ALE, Thierry Mariani f'isem il-Grupp ID, Anna Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Clare Daly f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, Domènec Ruiz Devesa, José Ramón Bauzá Díaz, Isabella Tovaglieri, Pernando Barrena Arza u Pietro Bartolo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tudor Ciuhodaru, Kateřina Konečná, Julie Ward u Mick Wallace.

Intervent ta': Tytti Tuppurainen.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.


23. Dikjarazzjoni politika ta' livell għoli tan-NU dwar il-Kopertura tas-Saħħa Universali (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Dikjarazzjoni politika ta' livell għoli tan-NU dwar il-Kopertura tas-Saħħa Universali (2019/2861(RSP))

Tytti Tuppurainen (President fil-kariga tal-Kunsill) u Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Dolors Montserrat f'isem il-Grupp PPE, Heléne Fritzon f'isem il-Grupp S&D, Véronique Trillet-Lenoir f'isem il-Grupp Renew, Petra De Sutter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Simona Baldassarre f'isem il-Grupp ID, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Cindy Franssen, Sara Cerdas, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomislav Sokol, Katalin Cseh, Kateřina Konečná, Tomislav Sokol, Tudor Ciuhodaru, Pierfrancesco Majorino, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomislav Sokol, u Nicolás González Casares, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dolors Montserrat.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward.

Interventi ta': Neven Mimica u Tytti Tuppurainen.

Id-dibattitu ngħalaq.


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 642.179/OJJE).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.50.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Skużati:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Fox Claire, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Jannar 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza