Index 
Proces-verbal
XML 195kPDF 302kWORD 83k
Miercuri, 23 octombrie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Acte delegate [articolul 111, alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 4.Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)
 5.Transferuri de credite și decizii bugetare
 6.Depunere de documente
 7.Operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Alegerea Ombudsmanului European - candidaturi primite
 10.Urări de bun venit
 11.Votare
  
11.1.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile (proiecte de modificare) (vot)
  
11.2.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile (vot)
  
11.3.Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)
  
11.4.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)
  
11.5.Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: evaluarea impactului produselor de protecție a plantelor asupra albinelor (vot)
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Reluarea ședinței
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 16.Urgența climatică și ecologică (dezbatere pe o temă de actualitate)
 17.Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2018 (dezbatere)
 18.Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană (dezbatere)
 19.Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (dezbatere)
 20.Urări de bun venit
 21.Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (continuarea dezbaterii)
 22.Situația din Irak, în special reprimarea violentă a protestelor tinerilor și studenților (dezbatere)
 23.Declarația politică la nivel înalt a ONU privind acoperirea universală cu servicii de sănătate (dezbatere)
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.01.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Situația persoanelor LGBTI în Uganda (2019/2879(RSP))

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Henrike Hahn, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Marie Toussaint, Gwendoline Delbos Corfield, Grace O'Sullivan, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, David Cormand, Gina Dowding, Yannick Jadot, Michèle Rivasi și Ciarán Cuffe, în numele Grupului Verts/ALE, și Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Laura Ferrara și Ignazio Corrao, privind Uganda, în special propunerea legislativă privind impunerea pedepsei capitale pentru actele homosexuale (B9-0134/2019);

—   Marisa Matias, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, Clare Daly, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Anne Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis și Petros Kokkalis, în numele Grupului GUE/NGL, privind situația persoanelor LGBTI în Uganda (B9-0135/2019);

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Liesje Schreinemacher, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, privind situația persoanelor LGBTI în Uganda (B9-0137/2019);

—   Kati Piri și Julie Ward, în numele Grupului S&D, privind situația persoanelor LGBTI în Uganda (B9-0140/2019);

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola și Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, privind situația persoanelor LGBTI în Uganda (B9-0142/2019).

II.   Egiptul (2019/2880(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, privind Egiptul (B9-0136/2019);

—   Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Grace O'Sullivan, Heidi Hautala, Michael Bloss, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Alice Kuhnke, Viola Von Cramon Taubadel, François Alfonsi, Damien Carême, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Karima Delli, Tineke Strik, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Gina Dowding, Catherine Rowett, David Cormand și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, privind Egiptul (B9-0138/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi și Manuel Bompard, în numele Grupului GUE/NGL, privind Egiptul (B9-0139/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, privind Egiptul (B9-0141/2019);

—   Kati Piri și Maria Arena, în numele Grupului S&D, privind Egiptul (B9-0143/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Andrius Kubilius, David Lega, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere și Antonio López Istúriz White, în numele Grupului PPE, privind Egiptul (B9-0144/2019).

III.   Noua propunere de cod penal din Indonezia (2019/2881(RSP))

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Michael Bloss, Alice Kuhnke, Yannick Jadot, Catherine Rowett, David Cormand, Michèle Rivasi și Ciarán Cuffe, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, privind noua propunere de cod penal din Indonezia(B9-0145/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, privind noua propunere de cod penal din Indonezia (B9-0146/2019);

—   Lars Patrick Berg și Jörg Meuthen, în numele Grupului ID, privind noua propunere de cod penal din Indonezia (B9-0147/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Inma Rodríguez Piñero, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Petros Kokkalis și Konstantinos Arvanitis, în numele Grupului GUE/NGL, privind noua propunere de cod penal din Indonezia (B9-0148/2019);

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, privind noua propunere de cod penal din Indonezia (B9-0150/2019);

—   Kati Piri și Marianne Vind, în numele Grupului S&D, privind noua propunere de cod penal din Indonezia (B9-0152/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Sandra Kalniete, Inese Vaidere și Antonio López Istúriz White, în numele Grupului PPE, privind noua propunere de cod penal din Indonezia (B9-0153/2019).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 171 din Regulamentul de procedură.


3. Acte delegate [articolul 111, alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind controalele oficiale ale transporturilor de animale și de bunuri care fac obiectul tranzitului, al transbordării și al continuării transportului pe teritoriul Uniunii și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 798/2008, (CE) nr. 1251/2008, (CE) nr. 119/2009, (UE) nr. 206/2010, (UE) nr. 605/2010, (UE) nr. 142/2011, (UE) nr. 28/2012 ale Comisiei, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei și a Deciziei 2007/777/CE a Comisiei (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru cazurile și condițiile în care se pot efectua controale de identitate și controale fizice vizând anumite mărfuri la punctele de control și în care se pot efectua controale documentare la distanță de posturile de inspecție la frontieră (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite categorii de animale și de mărfuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, controalele specifice privind bagajele personale ale pasagerilor și transporturile mici de bunuri expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piață, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la controalele oficiale specifice vizând anumite categorii de animale și de mărfuri, măsurile care trebuie luate în urma efectuării acestor controale și anumite categorii de animale și de mărfuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la efectuarea controalelor oficiale specifice vizând materialele de ambalaj din lemn, notificarea anumitor transporturi și măsurile care trebuie luate în caz de neconformitate (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1076 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a include Uniunea Comorelor în anexa I (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/833 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 2019/1197 al Consiliului în ceea ce privește termenele în care Regatul Unit trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate pentru finanțare din partea Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: BUDG

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data aplicării anumitor dispoziții din Directivele 91/496/CEE, 97/78/CE și 2000/29/CE (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 17 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 16 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulament delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru scoicile Venus (Venus spp.) din anumite ape teritoriale ale Italiei [C(2019)06197 – 2019/2798(DEA)]

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 august 2019

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/86 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană [C(2019)06204 – 2019/2799(DEA)]

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 august 2019

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni

retrimis comisiei competente: PECH


4. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procentul de dosare de înregistrare care trebuie selectate pentru verificarea conformității (D063677/02 - 2019/2862(RPS) - termen: 25 decembrie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)


5. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 31 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 16/2019, DEC 17/2019, DEC 19/2019 – Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecții la transferurile de credite V/AB-13/C/19, V/AB-14/C/19, V/AB-15/C/19, V/AB-16/C/19 – Secțiunea V – Curtea de Conturi.

În conformitate cu articolul 29 alineatele (1a) și (1b) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecții la transferul de credite INF 1/2019 - Serviciul European de Acțiune Externă.


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunerea de transfer de credite DEC 19/2019 - Secțiunea III - Comisie (N9-0035/2019 - C9-0137/2019 - 2019/2123(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunerea de transfer de credite DEC 20/2019 - Secțiunea III - Comisia (N9-0036/2019 - C9-0145/2019 - 2019/2138(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunerea de transfer de credite DEC 21/2019 - Secțiunea III - Comisia (N9-0037/2019 - C9-0146/2019 - 2019/2139(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunerea de transfer de credite DEC 22/2019 - Secțiunea III - Comisia (N9-0038/2019 - C9-0147/2019 - 2019/2140(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunerea de transfer de credite V/AB-17/C/19 - Curtea de Conturi (N9-0039/2019 - C9-0150/2019 - 2019/2141(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG


7. Operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei (2019/2886(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Christos Stylianides (membru al Comisiei) au făcut declarațiile în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Malik Azmani, în numele Grupului Renew, Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE, Lars Patrick Berg, în numele Grupului ID, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Özlem Demirel, în numele Grupului GUE/NGL, Miroslav Radačovský, neafiliat, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Sergey Lagodinsky, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen și Athanasios Konstantinou.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit David McAllister, Nacho Sánchez Amor, Irina Von Wiese, Saskia Bricmont, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Konstantinos Arvanitis, John David Edward Tennant, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Petras Auštrevičius, François Alfonsi, Jaak Madison, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Martin Sonneborn, Jeroen Lenaers, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Angelo Ciocca (Președinta a declarat că Angelo Ciocca a avut un comportament nepotrivit), Andrey Slabakov, Emmanuel Maurel, Laura Ferrara, Željana Zovko, Dietmar Köster, Dragoş Tudorache, Margrete Auken, Jérôme Rivière, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Andrey Kovatchev, Andreas Schieder, Phil Bennion, Susanna Ceccardi, Helmut Geuking, Márton Gyöngyösi, François-Xavier Bellamy, Demetris Papadakis, Frédérique Ries, Peter Kofod, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Alexandra Lesley Phillips, Paulo Rangel, Giuliano Pisapia, Antony Hook, Elena Lizzi, Lefteris Christoforou, Tanja Fajon, Maite Pagazaurtundúa, Alexander Alexandrov Yordanov, Eero Heinäluoma, Christophe Grudler, David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Peter van Dalen, Katarina Barley, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Manolis Kefalogiannis, Margarida Marques, Seán Kelly, Kris Peeters, Loucas Fourlas și Hildegard Bentele.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Beata Kempa, Dimitrios Papadimoulis, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Irena Joveva, Sandra Pereira, Caterina Chinnici, Mick Wallace și Maria Grapini.

A intervenit Tytti Tuppurainen.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett și David Cormand, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei (2019/2886(RSP)) (B9-0123/2019);

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez și Marie Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele acesteia (2019/2886(RSP)) (B9-0125/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen și Bernhard Zimniok, în numele Grupului ID, referitoare la operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei (2019/2886(RSP)) (B9-0126/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák și Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE, referitoare la operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele acesteia (2019/2886(RSP)) (B9-0127/2019);

—   Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis și Giorgos Georgiou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei (2019/2886(RSP)) (B9-0128/2019);

—   Kati Piri și Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D, referitoare la operațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei (2019/2886(RSP)) (B9-0129/2019);

—   Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la operațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei (2019/2886(RSP)) (B9-0133/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 24.10.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.50 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.00.


9. Alegerea Ombudsmanului European - candidaturi primite

Ca urmare a anunțului său din 16 septembrie 2019 (punctul 11 al PV din 16.9.2019), Președintele a comunicat că a primit, înainte de termenul de 30 septembrie 2019, următoarele candidaturi la funcția de Ombudsman:

- Giuseppe Fortunato,

- Julia Laffranque,

- Nils Muižnieks,

- Emily O’Reilly,

- Cecilia Wikström.

Cele cinci candidaturi au fost declarate admisibile și sunt disponibile, împreună cu documentele aferente, pe site-ul Parlamentului.

Președintele a comunicat că aceste candidaturi vor fi transmise Comisiei pentru petiții, care va organiza, la 3 decembrie 2019, audieri ale candidaților, deschise tuturor deputaților.

°
° ° °

A intervenit Jérôme Rivière cu privire la desfășurarea votării de ieri (Președintele a dat câteva precizări).


10. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit lui George Tsereteli, președintele Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care a luat loc în tribuna oficială.


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


11.1. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile (proiecte de modificare) (vot)

— Proiect de modificare a creditelor de la secțiunea III din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 în ceea ce privește Comisia;

— Proiect de modificare a creditelor de la secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX și X din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 în ceea ce privește Parlamentul European, Consiliul, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu dispozițiile tratatelor, pentru a fi adoptate, proiectele de amendamente trebuie să întrunească voturile majorității deputaților care compun Parlamentul European.

(Proiectele de amendamente adoptate figurează în „Texte adoptate”.)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Intervenții

Kimmo Tiilikainen (Președintele în exercițiu al Consiliului) a luat act de diferențele dintre poziția Parlamentului și cea a Consiliului și și-a dat acordul pentru convocarea comitetului de conciliere în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


11.2. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier și Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0038)

Intervenții

Nikolaj Villumsen a prezentat un amendament oral la amendamentul 40rev. Parlamentul nu a acceptat să-l supună la vot, dat fiind că peste 40 de deputați s-au opus.


11.3. Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)

Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) aferent exercițiului financiar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0039)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0039)

Descărcarea de gestiune a fost refuzată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de procedură].


11.4. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)

Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0040)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0040)

Descărcarea de gestiune a fost refuzată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de procedură].


11.5. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: evaluarea impactului produselor de protecție a plantelor asupra albinelor (vot)

Propunere de rezoluție, depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) și cu alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 în ceea ce privește evaluarea impactului produselor de protecție a plantelor asupra albinelor (D045385/06 - 2019/2776(RPS)) (B9-0149/2019) – Deputați responsabili: Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík și Anja Hazekamp

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0041)

Intervenții

Christos Stylianides (membru al Comisiei), după vot.


12. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Monika Hohlmeier și Eider Gardiazabal Rubial - A9-0017/2019
Peter Lundgren, Billy Kelleher, Charlie Weimers, Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, Clara Aguilera, Tatjana Ždanoka, Rory Palmer și Seán Kelly

Raport Petri Sarvamaa - A9-0011/2019
Robert Roos, Stanislav Polčák și Seán Kelly

Raport Isabel García Muñoz - A9-0010/2019
Stanislav Polčák, Bill Newton Dunn și Seán Kelly.


13. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.13.)


A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

14. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.01.


15. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


16. Urgența climatică și ecologică (dezbatere pe o temă de actualitate)

Urgența climatică și ecologică (2019/2887(RSP))

A intervenit Miriam Dalli pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul S&D.

Au intervenit Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit Esther de Lange, în numele Grupului PPE, Heléne Fritzon, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Silvia Sardone, în numele Grupului ID, Alexandr Vondra, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, neafiliată, Pernille Weiss, Jytte Guteland, Catherine Chabaud, Yannick Jadot, Catherine Griset, Anna Zalewska, Anja Hazekamp, Robert Rowland, Mairead McGuinness, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Michael Bloss, Sylvia Limmer, Hermann Tertsch, Petros Kokkalis, Ignazio Corrao, Edina Tóth, Udo Bullmann, Frédérique Ries, Pär Holmgren, Aurelia Beigneux, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace, Norbert Lins, Theresa Griffin, Martin Hojsík, Karima Delli, Danilo Oscar Lancini, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Javi López, Caroline Voaden, Jutta Paulus, Robert Roos și Dubravka Šuica.

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

Au intervenit Kathleen Van Brempt, Katalin Cseh, Damien Carême, Johan Van Overtveldt, Maria Spyraki, Marek Belka, Valter Flego, Ciarán Cuffe, Agnès Evren, Aurore Lalucq, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Scott Ainslie, András Gyürk, Delara Burkhardt, Urmas Paet, Anna Deparnay-Grunenberg, Hildegard Bentele, Lídia Pereira, Tom Berendsen, Daniel Buda, Isabel Benjumea Benjumea, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly și João Ferreira.

Au intervenit Günther Oettinger și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2018 (dezbatere)

Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2018 (2019/2802(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (Președintele Curții de Conturi) a făcut prezentarea.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Tsvetelina Penkova, în numele Grupului S&D, Olivier Chastel, în numele Grupului Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE, Joachim Kuhs, în numele Grupului ID, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Michael Heaver, neafiliat, Tomáš Zdechovský, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Robert Rowland, Isabel García Muñoz, Gilles Boyer, Gilles Lebreton, Mazaly Aguilar, Sabrina Pignedoli, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Eugen Jurzyca, Brian Monteith, Tamás Deutsch, Lara Wolters, Markus Pieper, Maria Grapini și David Lega.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák și Tudor Ciuhodaru.

A intervenit Günther Oettinger.

A PREZIDAT: Ewa KOPACZ
Vicepreședintă

A intervenit Klaus-Heiner Lehne.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000024/2019 adresată de Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei LIBE, Consiliului: Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană (B9-0052/2019)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000025/2019 adresată de Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană (B9-0053/2019)

Juan Fernando López Aguilar a dezvoltat întrebările.

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit Lena Düpont, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului Renew, Erik Marquardt, în numele Grupului Verts/ALE, Annalisa Tardino, în numele Grupului ID, Nicola Procaccini, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Kostas Papadakis, neafiliat, Karoline Edtstadler, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska și Miriam Dalli.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Antony Hook, Ernest Urtasun, Nicolaus Fest, Robert Roos, Sylvie Guillaume, Hilde Vautmans, Laura Huhtasaari, Evin Incir, Mara Bizzotto și Hynek Blaško.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Monika Hohlmeier, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Stanislav Polčák și Pierfrancesco Majorino.

Au intervenit Johannes Hahn și Tytti Tuppurainen.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Nicola Procaccini, în numele Grupului ECR, referitoare la căutarea și salvarea pe Marea Mediterană (2019/2755(RSP)) (B9-0130/2019);

—   Annalisa Tardino și Tom Vandendriessche, în numele Grupului ID, referitoare la căutarea și salvarea pe Marea Mediterană (2019/2755(RSP)) (B9-0131/2019);

—   Lena Düpont, în numele Grupului PPE, referitoare la căutarea și salvarea pe Marea Mediterană (2019/2755(RSP)) (B9-0132/2019);

—   Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei LIBE, referitoare la căutarea și salvarea pe Marea Mediterană (2019/2755(RSP)) (B9-0154/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 24.10.2019.


19. Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (2019/2883(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului Renew, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Bonfrisco, în numele Grupului ID, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, Željana Zovko, Tonino Picula, Stéphane Séjourné, Tineke Strik și Dominique Bilde.

(continuarea dezbaterii: punctul 21 al PV din 23.10.2019)


20. Urări de bun venit

Președinta a urat bun-venit, în numele Parlamentului, președintelui Adunării Macedoniei de Nord, Talat Xhaferi, care a luat loc în tribuna oficială.


21. Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (continuarea dezbaterii)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (2019/2883(RSP))

(începutul dezbaterii: a se vedea punctul 19 al PV din 23.10.2019)

Au intervenit Fabio Massimo Castaldo și Vladimír Bilčík.

A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

Au intervenit Isabel Santos, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Bogdan Rzońca, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrius Kubilius, Andreas Schieder, Urmas Paet, Laura Huhtasaari, Ioannis Lagos, Maria Spyraki, Sergei Stanishev,Michal Šimečka, Jordan Bardella, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Valter Flego, Miroslav Radačovský, Karlo Ressler, Tanja Fajon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karlo Ressler, Paolo Borchia, Alexander Alexandrov Yordanov, Brando Benifei, Andor Deli, Sven Mikser și Arba Kokalari.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Gilles Lebreton și Dimitrios Papadimoulis.

Au intervenit Johannes Hahn și Tytti Tuppurainen.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg și Guido Reil, în numele Grupului ID, referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (2019/2883(RSP)) (B9-0155/2019);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (2019/2883(RSP)) (B9-0156/2019);

—   Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (2019/2883(RSP)) (B9-0157/2019);

—   Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Elena Kountoura și Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (2019/2883(RSP)) (B9-0158/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder și Tanja Fajon, în numele Grupului S&D referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (2019/2883(RSP)) (B9-0159/2019);

—   Hilde Vautmans și Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (2019/2883(RSP)) (B9-0160/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli și László Trócsányi, în numele Grupului PPE, referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (2019/2883(RSP)) (B9-0161/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 24.10.2019.


22. Situația din Irak, în special reprimarea violentă a protestelor tinerilor și studenților (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Irak, în special reprimarea violentă a protestelor tinerilor și studenților (2019/2884(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Georgios Kyrtsos, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Abir Al-Sahlani, în numele Grupului Renew, Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Clare Daly, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, Domènec Ruiz Devesa, José Ramón Bauzá Díaz, Isabella Tovaglieri, Pernando Barrena Arza și Pietro Bartolo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tudor Ciuhodaru, Kateřina Konečná, Julie Ward și Mick Wallace.

A intervenit Tytti Tuppurainen.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.


23. Declarația politică la nivel înalt a ONU privind acoperirea universală cu servicii de sănătate (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Declarația politică la nivel înalt a ONU privind acoperirea universală cu servicii de sănătate (2019/2861(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Neven Mimica (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Dolors Montserrat, în numele Grupului PPE, Heléne Fritzon, în numele Grupului S&D, Véronique Trillet-Lenoir, în numele Grupului Renew, Petra De Sutter, în numele Grupului Verts/ALE, Simona Baldassarre, în numele Grupului ID, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Cindy Franssen, Sara Cerdas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol, Katalin Cseh, Kateřina Konečná, Tomislav Sokol, Tudor Ciuhodaru, Pierfrancesco Majorino, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol, și Nicolás González Casares, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dolors Montserrat.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Julie Ward.

Au intervenit Neven Mimica și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 642.179/OJJE).


25. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.50.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Absenți motivat

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Fox Claire, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Ultima actualizare: 24 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate