Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 24. lokakuuta 2019 - Strasbourg

2. Thomas Cook -konsernin konkurssin vaikutukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Thomas Cook -konsernin konkurssin vaikutukset (2019/2854(RSP))

Keskustelu käytiin 21. lokakuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 21.10.2019, kohta 15).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Ilhan Kyuchyuk, Vlad Marius Botoş, Iskra Mihaylova ja Atidzhe Alieva Veli Renew-ryhmän puolesta Thomas Cook -konsernin konkurssin vaikutuksista (2019/2854(RSP)) (B9-0118/2019)

—   Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton Darling, István Ujhelyi ja Isabel García Muñoz S&D-ryhmän puolesta Thomas Cook -konsernin konkurssin kielteisistä vaikutuksista EU:n matkailualaan (2019/2854(RSP)) (B9-0119/2019)

—   José Manuel García Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Elissavet Vozemberg Vrionidi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Radan Kanev ja Manolis Kefalogiannis PPE-ryhmän puolesta Thomas Cook -konsernin konkurssin kielteisistä vaikutuksista EU:n matkailualaan (2019/2854(RSP)) (B9-0120/2019)

—   Markus Buchheit, Christine Anderson ja Jörg Meuthen ID-ryhmän puolesta Thomas Cook -konsernin konkurssin vaikutuksista (2019/2854(RSP)) (B9-0121/2019)

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta Thomas Cook -konsernin konkurssin kielteisistä vaikutuksista EU:n matkailualaan (2019/2854(RSP)) (B9-0122/2019)

—   Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta Thomas Cook -konsernin konkurssin vaikutuksista (2019/2854(RSP)) (B9-0124/2019).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2019, kohta 8.6.

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö