Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 24. oktobris - Strasbūra

2. "Thomas Cook Group" bankrota sekas (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: "Thomas Cook Group" bankrota sekas (2019/2854(RSP)).

Debates notika 2019. gada 21. oktobrī (21.10.2019. protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Ilhan Kyuchyuk, Vlad Marius Botoş, Iskra Mihaylova un Atidzhe Alieva Veli grupas "Renew" vārdā – par Thomas Cook Group bankrota sekām (2019/2854(RSP)) (B9-0118/2019);

—   Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton Darling, István Ujhelyi un Isabel García Muñoz S&D grupas vārdā – par “Thomas Cook” bankrota negatīvo ietekmi uz ES tūrismu (2019/2854(RSP)) (B9-0119/2019);

—   José Manuel García Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Elissavet Vozemberg Vrionidi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Radan Kanev un Manolis Kefalogiannis PPE grupas vārdā – par “Thomas Cook” bankrota negatīvo ietekmi uz ES tūrismu (2019/2854(RSP)) (B9-0120/2019);

—   Markus Buchheit, Christine Anderson un Jörg Meuthen ID grupas vārdā – par “Thomas Cook Group” bankrota sekām (2019/2854(RSP)) (B9-0121/2019);

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā – par “Thomas Cook” bankrota negatīvo ietekmi uz ES tūrismu (2019/2854(RSP)) (B9-0122/2019);

—   Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par "Thomas Cook Group" bankrota sekām (2019/2854(RSP)) (B9-0124/2019).

Balsojums: 24.10.2019. protokola 8.6. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 25. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika