Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 24 octombrie 2019 - Strasbourg

2. Efectele falimentului Grupului Thomas Cook (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Efectele falimentului Grupului Thomas Cook (2019/2854(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 21 octombrie 2019 (punctul 15 al PV din 21.10.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Ilhan Kyuchyuk, Vlad Marius Botoş, Iskra Mihaylova și Atidzhe Alieva Veli, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la efectele falimentului Grupului Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0118/2019);

—   Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton Darling, István Ujhelyi și Isabel García Muñoz, în numele Grupului S&D, referitoare la impactul negativ al falimentului companiei Thomas Cook asupra turismului în UE (2019/2854(RSP)) (B9-0119/2019);

—   José Manuel García Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Elissavet Vozemberg Vrionidi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Radan Kanev și Manolis Kefalogiannis, în numele Grupului PPE, referitoare la impactul negativ al falimentului companiei Thomas Cook asupra turismului în UE (2019/2854(RSP)) (B9-0120/2019);

—   Markus Buchheit, Christine Anderson și Jörg Meuthen, în numele Grupului ID, referitoare la efectele falimentului Grupului Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0121/2019);

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la impactul negativ al falimentului companiei Thomas Cook asupra turismului în UE (2019/2854(RSP)) (B9-0122/2019);

—   Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop și Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la efectele falimentului Grupului Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0124/2019).

Vot: punctul 8.6 al PV din 24.10.2019.

Ultima actualizare: 24 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate