Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 oktober 2019 - Strasbourg

2. Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (2019/2854(RSP))

Debatten hade ägt rum den 21 oktober 2019 (punkt 15 i protokollet av den 21.10.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Ilhan Kyuchyuk, Vlad Marius Botoş, Iskra Mihaylova och Atidzhe Alieva Veli, för Renew-gruppen, om konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (2019/2854(RSP)) (B9-0118/2019),

—   Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton Darling, István Ujhelyi och Isabel García Muñoz, för S&D-gruppen, om de negativa konsekvenserna av Thomas Cooks konkurs för EU:s turism (2019/2854(RSP)) (B9-0119/2019),

—   José Manuel García Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Elissavet Vozemberg Vrionidi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Radan Kanev och Manolis Kefalogiannis, för PPE-gruppen, om de negativa konsekvenserna av Thomas Cooks konkurs för EU:s turism (2019/2854(RSP)) (B9-0120/2019),

—   Markus Buchheit, Christine Anderson och Jörg Meuthen, för ID-gruppen, om konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (2019/2854(RSP)) (B9-0121/2019),

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen, om de negativa konsekvenserna av Thomas Cooks konkurs för EU:s turism (2019/2854(RSP)) (B9-0122/2019),

—   Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om effekterna av Thomas Cook-koncernens konkurs (2019/2854(RSP)) (B9-0124/2019).

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 24.10.2019.

Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy