Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2879(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0134/2019

Συζήτηση :

PV 24/10/2019 - 3.1
CRE 24/10/2019 - 3.1

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0042

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

3.1. Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 και B9-0142/2019 (2019/2879(RSP))

Οι Ellie Chowns, Marisa Matias, Karin Karlsbro, Julie Ward και Tomas Tobé παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Maria Walsh, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alex Agius Saliba, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rasmus Andresen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Bull, μη εγγεγραμμένος, Mónica Silvana González, Phil Bennion, Alice Kuhnke, Clare Daly και Seb Dance.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Ann Gibson, Stanislav Polčák, Tudor Ciuhodaru και Radka Maxová.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου