Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2881(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0145/2019

Συζήτηση :

PV 24/10/2019 - 3.3
CRE 24/10/2019 - 3.3

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0044

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

3.3. Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 και B9-0153/2019 (2019/2881(RSP))

Οι Anna Fotyga, Idoia Villanueva Ruiz, Katalin Cseh, Marianne Vind και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tudor Ciuhodaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Shaffaq Mohammed, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Charlie Weimers, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος, Isabel Wiseler-Lima και Ramona Strugariu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Julie Ward, Barbara Ann Gibson και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50.)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου