Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 24. oktober 2019 - Strasbourg

3. Forhandlinger om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 23.10.2019).


3.1. Situationen for LGBTI-personer i Uganda

Forslag til beslutning B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 og B9-0142/2019 (2019/2879(RSP))

Ellie Chowns, Marisa Matias, Karin Karlsbro, Julie Ward og Tomas Tobé forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Maria Walsh for PPE-Gruppen, Alex Agius Saliba for S&D-Gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos for Renew-Gruppen, Rasmus Andresen for Verts/ALE-Gruppen, Assita Kanko for ECR-Gruppen, Eugenia Rodríguez Palop for GUE/NGL-Gruppen, David Bull, løsgænger, Mónica Silvana González, Phil Bennion, Alice Kuhnke, Clare Daly og Seb Dance.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Ann Gibson, Stanislav Polčák, Tudor Ciuhodaru og Radka Maxová.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 24.10.2019.


3.2. Egypten

Forslag til beslutning B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 og B9-0144/2019 (2019/2880(RSP))

Hannah Neumann, Miguel Urbán Crespo, Petras Auštrevičius, Maria Arena og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Isabel Santos for S&D-Gruppen, Irina Von Wiese for Renew-Gruppen, Mounir Satouri for Verts/ALE-Gruppen, Elena Lizzi for ID-Gruppen, Nicola Procaccini for ECR-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, og Brando Benifei.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Jan-Christoph Oetjen, Adam Bielan, Ben Habib, Neena Gill og Ryszard Czarnecki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Mick Wallace og Julie Ward.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 24.10.2019.


3.3. Den foreslåede nye straffelov i Indonesien

Forslag til beslutning B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 og B9-0153/2019 (2019/2881(RSP))

Anna Fotyga, Idoia Villanueva Ruiz, Katalin Cseh, Marianne Vind og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Tudor Ciuhodaru for S&D-Gruppen, Shaffaq Mohammed for Renew-Gruppen, Alice Kuhnke for Verts/ALE-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Charlie Weimers for ECR-Gruppen, Mislav Kolakušić, løsgænger, Isabel Wiseler-Lima og Ramona Strugariu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Barbara Ann Gibson og Stanislav Polčák.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 24.10.2019.

(Mødet udsat kl. 11.50)

Seneste opdatering: 25. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik