Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 24. oktober 2019 - Strasbourg

6. Det rådgivende udvalgs sammensætning

I overensstemmelse med artikel 7 i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter besluttede formanden den 24. oktober 2019 at udpege:

—    Danuta Maria Hübner (PPE)

—   Giuliano Pisapia (S&D)

—   Karen Melchior (Renew)

—   Heidi Hautala (Verts/ALE)

—   Geert Bourgeois (ECR)

til medlemmer af Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd,

samt

—   Gerolf Annemans (ID)

—   Helmut Scholz (GUE/NGL)

til stedfortrædende medlemmer af Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd.

Seneste opdatering: 25. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik