Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 24. oktober 2019 - Strasbourg

7. Meddelelse fra formanden
CRE

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 176, stk. 1, havde besluttet at pålægge Angelo Ciocca en sanktion på grund af dennes aggressive og respektløse adfærd over for sine kolleger og over for institutionen under gårsdagens forhandling om den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien, under henvisning til at denne adfærd udgjorde en alvorlig overtrædelse af forretningsordenens artikel 10, stk. 3 (punkt 7 i protokollen af 23.10.2019).

Sanktionen bestod for det første i fratagelsen af retten til dagpenge i en periode på ti dage og for det andet i en midlertidig udelukkelse fra deltagelse i alle Parlamentets aktiviteter i en periode på fem på hinanden følgende mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, uden at det berørte stemmeretten på plenarmødet, men på betingelse af at adfærdsreglerne nøje overholdtes. Sanktionen ville træde i kraft den 4. november 2019.

Afgørelsen var blevet meddelt det pågældende medlem, som kunne indgive en intern klage over den til Præsidiet, jf. forretningsordenens artikel 177.

Formanden oplyste, at han på baggrund af visse typer adfærd og ytringer, som han siden starten af indeværende valgperiode havde bemærket på plenarmøderne, efter aftale med formændene for de politiske grupper havde besluttet ikke længere at tolerere adfærd eller ytringer af en art, der krænkede Parlamentets værdighed.

°
° ° °

Taler: Javier Moreno Sánchez.

Seneste opdatering: 25. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik