Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 24. lokakuuta 2019 - Strasbourg

7. Puhemiehen ilmoitus
CRE

Puhemies ilmoitti, että hän on työjärjestyksen 176 artiklan 1 kohdan mukaisesti päättänyt määrätä Angelo Cioccalle seuraamuksen tämän käyttäydyttyä hyökkäävästi ja epäkunnioittavasti muita jäseniä ja parlamenttia kohtaan ja rikottua vakavasti työjärjestyksen 10 artiklan 3 kohtaa Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista käydyn keskustelun aikana eilisessä istunnossa (istunnon pöytäkirja 23.10.2019, kohta 7).

Seuraamus koostuu ensinnäkin päivärahan pidättämisestä kymmenen päivän ajaksi ja toiseksi määräaikaisesta kiellosta osallistua mihinkään parlamentin toimintaan viiden parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa jäsenten käyttäytymissääntöjä tarkoin noudattaen. Seuraamus tulee voimaan 4. marraskuuta 2019.

Päätöksestä tiedotetaan asianomaiselle jäsenelle, joka voi hakea siihen sisäisesti muutosta puhemiehistöltä työjärjestyksen 177 artiklan mukaisesti.

Puhemies totesi vielä, että ottaen huomioon tietyt tapahtumat ja puheenvuorot täysistunnossa tämän vaalikauden alun jälkeen hän on päättänyt yhdessä poliittisten ryhmien puheenjohtajien kanssa, että parlamentin arvoa loukkaavaa käytöstä tai puhetta ei enää suvaita.

°
° ° °

Javier Moreno Sánchez käytti puheenvuoron.

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö