Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 24 oktober 2019 - Straatsburg

7. Mededeling van de Voorzitter
CRE

De Voorzitter deelt mee dat hij overeenkomstig artikel 176, lid 1, van het Reglement besloten heeft Angelo Ciocca een sanctie op te leggen wegens diens agressieve en respectloze gedrag jegens zijn collega's en de instelling tijdens het debat van gisteren over de Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië (punt 7 van de notulen van 23.10.2019), waarmee hij artikel 10, lid 3, van het Reglement ernstig heeft geschonden.

De sanctie bestaat ten eerste uit het verlies van het recht op de verblijfsvergoeding voor een duur van tien dagen en ten tweede uit tijdelijke uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement gedurende een periode van vijf opeenvolgende vergaderdagen van het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties, onverminderd de uitoefening van het stemrecht ter plenaire vergadering, onder voorbehoud van strikte naleving van de gedragsregels. Deze sanctie gaat in vanaf 4 november 2019.

Het besluit is ter kennis gebracht van het betrokken lid, dat hiertegen bij het Bureau intern beroep kan instellen overeenkomstig artikel 177 van het Reglement.

De Voorzitter verklaart dat hij vanwege bepaalde gedragingen en uitlatingen die sinds het begin van deze zittingsperiode in de plenaire vergadering zijn vastgesteld, in overleg met de fractievoorzitters besloten heeft geen gedrag of uitlatingen meer te dulden die de waardigheid van het Parlement in het gedrang brengen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Javier Moreno Sánchez.

Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid