Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 24 października 2019 r. - Strasburg

7. Komunikat Przewodniczącego
CRE

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 176 ust. 1 Regulaminu postanowił nałożyć sankcję na Angela Ciokkę w związku z jego agresywnym i pogardliwym zachowaniem względem kolegów i instytucji podczas przeprowadzonej poprzedniego dnia debaty na temat interwencji wosjkowej Turcji w północno-wschodniej Syrii. Poseł ten naruszył tym samym art. 10 ust. 3 Regulamiu (pkt 7 protokołu z dnia 23.10.2019).

Sankcja obejmuje po pierwsze utratę prawa do diety dziennej przez dziesięć dni, a po drugie tymczasowe zawieszenie udziału we wszystkich pracach Parlamentu przez pięć kolejnych dni, podczas których obraduje Parlament lub którykolwiek z jego organów czy którakolwiek z komisji lub delegacji, bez uszczerbku dla prawa do głosowania na posiedzeniu plenarnym i z zastrzeżeniem ścisłego poszanowania obowiązujących posłów norm postępowania. Sankcja staje się skuteczna z dniem 4 listopada 2019 r.

Decyzja została przekazana zainteresowanemu posłowi, który może wnieść do Prezydium wewnętrzne odwołanie zgodnie z art. 177 Regulaminu.

Przewodniczący dodał, że, w związku z pewnymi zachowaniami i wypowiedziami odnotowanymi na posiedzeniu plenarnym od początku nowej kadencji, postanowił, w porozumieniu z przewodniczącymi grup politycznych, że nie będzie już tolerował zachowań i wypowiedzi uwłaczających godności Parlamentu.

°
° ° °

Głos zabrał Javier Moreno Sánchez.

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności