Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 24. októbra 2019 - Štrasburg

7. Oznámenie predsedníctva
CRE

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 176 ods. 1 rokovacieho poriadku rozhodol o uložení sankcie Angelovi Cioccovi pre jeho agresívne a neúctivé správanie voči jeho kolegom a inštitúcii počas včerajšej rozpravy o tureckých vojenských operáciách v severovýchodnej Sýrii, ktorým hrubo porušil článok 10 ods. 3 rokovacieho poriadku (bod 7 zápisnice zo dňa 23.10.2019).

Sankcia spočíva, po prvé, v strate práva na denný príspevok na desať dní a, po druhé, v dočasnom pozastavení účasti na všetkých aktivitách Parlamentu na päť po sebe idúcich dní, počas ktorých zasadne Parlament alebo ktorýkoľvek z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie hlasovacieho práva počas plenárnej schôdze, a pod výhradou prísneho dodržiavania pravidiel správania platných pre poslancov. Sankcia nadobudne účinnosť 4. novembra 2019.

Rozhodnutie bolo oznámené dotknutému poslancovi, ktorý proti nemu môže v súlade s článkom 177 rokovacieho poriadku podať vnútorné odvolanie Predsedníctvu.

Predseda spresnil, že vzhľadom na určité správanie a výroky počas plenárnej schôdze od začiatku tohto volebného obdobia rozhodol po dohode s predsedami politických skupín, že už nebude tolerovať správanie alebo výroky, ktoré poškodzujú dôstojnosť Parlamentu.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Javier Moreno Sánchez.

Posledná úprava: 25. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia