Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2879(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0134/2019

Debaty :

PV 24/10/2019 - 3.1
CRE 24/10/2019 - 3.1

Głosowanie :

PV 24/10/2019 - 8.1

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0042

Protokół
XML 5k
Czwartek, 24 października 2019 r. - Strasburg

8.1. Sytuacja osób LGBTI w Ugandzie (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 i B9-0142/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0134/2019

(zastępujący B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 i B9-0142/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Julie Ward, w imieniu grupy S&D;

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann i Gina Dowding, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop i Özlem Demirel, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko i Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2019)0042)

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności