Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2879(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0134/2019

Rozpravy :

PV 24/10/2019 - 3.1
CRE 24/10/2019 - 3.1

Hlasovanie :

PV 24/10/2019 - 8.1

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0042

Zápisnica
XML 5k
Štvrtok, 24. októbra 2019 - Štrasburg

8.1. Situácia LGBTI osôb v Ugande (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 a B9-0142/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0134/2019

(nahrádzajúci B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 a B9-0142/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri a Julie Ward, v mene skupiny S&D;

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew;

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann a Gina Dowding, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop a Özlem Demirel, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko a Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P9_TA(2019)0042)

Posledná úprava: 18. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia