Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2879(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0134/2019

Debatter :

PV 24/10/2019 - 3.1
CRE 24/10/2019 - 3.1

Omröstningar :

PV 24/10/2019 - 8.1

Antagna texter :

P9_TA(2019)0042

Protokoll
XML 5k
Torsdagen den 24 oktober 2019 - Strasbourg

8.1. Situationen för HBTI-personer i Uganda (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 och B9-0142/2019

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0134/2019

(ersätter B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 och B9-0142/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen,

—   Kati Piri och Julie Ward, för S&D-gruppen,

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen,

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann och Gina Dowding, för Verts/ALE-gruppen,

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop och Özlem Demirel, för GUE/NGL-gruppen,

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0042)

Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy