Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2880(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0138/2019

Keskustelut :

PV 24/10/2019 - 3.2
CRE 24/10/2019 - 3.2

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0043

Pöytäkirja
Torstai 24. lokakuuta 2019 - Strasbourg

8.2. Egypti (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 ja B9-0144/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0138/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 ja B9-0143/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Kati Piri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri ja Ellie Chowns Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier ja Manuel Bompard GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli ja Piernicola Pedicini.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0043)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0136/2019 ja B9-0144/2019 raukesivat.)

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö