Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2880(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0138/2019

Debaty :

PV 24/10/2019 - 3.2
CRE 24/10/2019 - 3.2

Głosowanie :

PV 24/10/2019 - 8.2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0043

Protokół
Czwartek, 24 października 2019 r. - Strasburg

8.2. Egipt (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 i B9-0144/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0138/2019

(zastępujący B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 i B9-0143/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Kati Piri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D;

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew;

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri i Ellie Chowns, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier i Manuel Bompard, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli i Piernicola Pedicini.

Przyjęto (P9_TA(2019)0043)

(Projekty rezolucji B9-0136/2019 i B9-0144/2019 stały się bezprzedmiotowe.)

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności