Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2880(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0138/2019

Dezbateri :

PV 24/10/2019 - 3.2
CRE 24/10/2019 - 3.2

Voturi :

PV 24/10/2019 - 8.2

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0043

Proces-verbal
Joi, 24 octombrie 2019 - Strasbourg

8.2. Egiptul (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 și B9-0144/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0138/2019

(care înlocuiește B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 și B9-0143/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Kati Piri și Maria Arena, în numele Grupului S&D;

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe;

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri și Ellie Chowns, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier și Manuel Bompard, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli și Piernicola Pedicini.

Adoptat (P9_TA(2019)0043)

(Propunerile de rezoluții B9-0136/2019 și B9-0144/2019 au devenit caduce.)

Ultima actualizare: 25 februarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate