Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2880(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0138/2019

Debatter :

PV 24/10/2019 - 3.2
CRE 24/10/2019 - 3.2

Omröstningar :

PV 24/10/2019 - 8.2

Antagna texter :

P9_TA(2019)0043

Protokoll
XML 6k
Torsdagen den 24 oktober 2019 - Strasbourg

8.2. Egypten (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 och B9-0144/2019

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0138/2019

(ersätter B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 och B9-0143/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen,

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri och Ellie Chowns, för Verts/ALE-gruppen,

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier och Manuel Bompard, för GUE/NGL-gruppen,

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli och Piernicola Pedicini.

Antogs (P9_TA(2019)0043)

(Resolutionsförslagen B9-0136/2019 och B9-0144/2019 bortföll.)

Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy