Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2881(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0145/2019

Keskustelut :

PV 24/10/2019 - 3.3
CRE 24/10/2019 - 3.3

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0044

Pöytäkirja
Torstai 24. lokakuuta 2019 - Strasbourg

8.3. Ehdotus Indonesian uudeksi rikoslaiksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 ja B9-0153/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0145/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 ja B9-0153/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri S&D-ryhmän puolesta

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0044)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0146/2019, B9-0147/2019 ja B9-0148/2019 raukesivat.)

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö