Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2881(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0145/2019

Debatter :

PV 24/10/2019 - 3.3
CRE 24/10/2019 - 3.3

Omröstningar :

PV 24/10/2019 - 8.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0044

Protokoll
XML 6k
Torsdagen den 24 oktober 2019 - Strasbourg

8.3. Förslaget till ny strafflag i Indonesien (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 och B9-0153/2019

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0145/2019

(ersätter B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 och B9-0153/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Kati Piri, för S&D-gruppen,

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen,

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0044)

(Resolutionsförslagen B9-0146/2019, B9-0147/2019 och B9-0148/2019 bortföll.)

Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy