Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0183(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0020/2019

Ingivna texter :

A9-0020/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Antagna texter :

P9_TA(2019)0045

Protokoll
Torsdagen den 24 oktober 2019 - Strasbourg

8.4. Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal [COM(2019)0399 - C9-0111/2019- 2019/0183(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0045)

Talare: Younous Omarjee (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy