Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2854(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0118/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0047

Протокол
Четвъртък, 24 октомври 2019 г. - Страсбург

8.6. Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“ (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 и B9-0124/2019

Предложенията за резолюции са обявени на 24 октомври 2019 г. (точка 2 от протокола от 24.10.2019 г.)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0118/2019

(за замяна на B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 и B9-0124/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE;

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini и Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D;

—   José Ramón Bauzá Díaz и Dinesh Dhamija, от името на групата Renew;

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR;

—   Elena Kountoura, от името на групата GUE/NGL.

Приема се (P9_TA(2019)0047)

(Предложението за резолюция B9-0121/2019 отпада.)

Изказвания

Rosa Estaràs Ferragut.

Последно осъвременяване: 25 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност