Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2882(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0117/2019

Внесени текстове :

B9-0117/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2019 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0048

Протокол
Четвъртък, 24 октомври 2019 г. - Страсбург

8.7. Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави (гласуване)

Разискването се състоя на 22 октомври 2019 г. (точка 19 от протокола от 22.10.2019 г.).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner и Ibán García Del Blanco, от името на групата S&D, Luis Garicano, Karen Melchior и Stéphane Séjourné, от името на групата Renew, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Ангел Джамбазки и Raffaele Stancanelli, от името на групата ECR, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно актуалното състояние на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове – (2016/0107(COD)), известно като публично отчитане по държави (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0048)

Последно осъвременяване: 25 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност