Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2882(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0117/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0117/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0048

Pöytäkirja
Torstai 24. lokakuuta 2019 - Strasbourg

8.7. Tilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin (äänestys)

Keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 22.10.2019, kohta 19).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner ja Ibán García Del Blanco S&D-ryhmän puolesta, Luis Garicano, Karen Melchior ja Stéphane Séjourné Renew-ryhmän puolesta, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ja Raffaele Stancanelli ECR-ryhmän puolesta, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta tilannekatsauksesta ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta (2016/0107(COD)) eli niin sanotusta julkisesta maakohtaisesta raportoinnista (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0048)

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö