Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2882(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0117/2019

Predkladané texty :

B9-0117/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2019 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0048

Zápisnica
XML 5k
Štvrtok, 24. októbra 2019 - Štrasburg

8.7. Súčasný stav zverejňovania informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami – verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 22. októbra 2019 (bod 19 zápisnice zo dňa 22.10.2019).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner a Ibán García Del Blanco, v mene skupiny S&D, Luis Garicano, Karen Melchior a Stéphane Séjourné, v mene skupiny Renew, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, Angel Dzhambazki a Raffaele Stancanelli, v mene skupiny ECR, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard a Younous Omarjee, v mene skupiny GUE/NGL, o aktuálnom stave návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD)), známe aj ako verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0048)

Posledná úprava: 18. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia