Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2883(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0156/2019

Συζήτηση :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0050

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

8.10. Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 και B9-0161/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0156/2019

(αντικαθιστά τις B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 και B9-0161/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth και Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder και Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun και Viola Von Cramon Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan καιWitold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Έλενα Κουντουρά, Πέτρος Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης και Αλέξης Γεωργούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0050)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0155/2019 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Tomáš Zdechovský υποβάλλει προφορική τροπολογία για την προσθήκη μιας νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 1. Το Σώμα δεν δέχεται να θέσει σε ψηφοφορία την προφορική τροπολογία, καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή των αιτιολογήσεων ψήφου.)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου