Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2883(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0156/2019

Debatten :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Stemmingen :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0050

Notulen
Donderdag 24 oktober 2019 - Straatsburg

8.10. Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 en B9-0161/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0156/2019

(ter vervanging van B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 en B9-0161/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth en Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder en Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie;

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie;

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun en Viola Von Cramon Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie;

—   Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis en Alexis Georgoulis, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2019)0050)

(Ontwerpresolutie B9-0155/2019 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Tomáš Zdechovský, die een mondeling amendement indiende om een nieuw lid toe te voegen na lid 1. Het Parlement weigerde dit mondelinge amendement in stemming te brengen aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst in afwachting van de stemverklaringen.)

Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid