Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 24 октомври 2019 г. - Страсбург

16. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16 октомври 2019 г.)

комисия AFET

- Изпълнение на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад (2019/2136(INI))

- Изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2018 г. (2019/2135(INI))
(подпомагаща: AFCO)

- Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2018 г. (2019/2125(INI))
(подпомагаща: FEMM)

комисия BUDG

- Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г. (2019/2126(INI))
(подпомагаща: ECON (член 57 от Правилника за дейността))

комисия CONT

- Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г. (2019/2128(INI))

- Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г. (2019/2127(INI))

комисия ECON

- Политика в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г. (2019/2131(INI))
(подпомагаща: INTA, AGRI)

- Банков съюз – годишен доклад за 2019 г. (2019/2130(INI))

- Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г. (2019/2129(INI))

комисия JURI

- Регулаторна пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност – доклад относно по-доброто законотворчество за 2017 и 2018 година (2019/2133(INI))
(подпомагаща: AFCO)

- Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017 и 2018 г. (2019/2132(INI))
(подпомагаща: AFCO, PETI)

комисия PETI

- Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (2019/2134(INI))
(подпомагаща: AFCO)

Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16 октомври 2019 г.)

комисия BUDG

- Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г. (2019/2126(INI))
(подпомагаща: ECON (член 57 от Правилника за дейността))

Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: AFET, DEVE

- Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: AFET, DEVE, PECH

Доклади, съдържащи предложения за незаконодателни резолюции, за процедура на одобрение (член 105, параграф 2 от Правилника за дейността)

(Вследствие на уведомяването на Съвета на председателите на комисии от 17 септември 2019 г.)

комисия INTA

- Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(подпомагаща: AFET, DEVE)

- Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(подпомагаща: AFET, DEVE, PECH)

комисия PECH

- Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(подпомагаща: DEVE, BUDG)

- Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(подпомагаща: DEVE, BUDG)

Последно осъвременяване: 24 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност