Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 24. října 2019 - Štrasburk

16. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. října 2019)

výbor AFET

- Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva (2019/2136(INI))

- Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2018 (2019/2135(INI))
(stanovisko: AFCO)

- Lidská práva a demokracie ve světě a politika Evropské unie v této oblasti – výroční zpráva za rok 2018 (2019/2125(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor BUDG

- Finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019 (2019/2126(INI))
(stanovisko: ECON (článek 57 jednacího řádu))

výbor CONT

- Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2018 (2019/2128(INI))

- Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018 (2019/2127(INI))

výbor ECON

- Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019 (2019/2131(INI))
(stanovisko: INTA, AGRI)

- Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2019 (2019/2130(INI))

- Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018 (2019/2129(INI))

výbor JURI

- Účelnost a subsidiarita a proporcionalita právních předpisů Evropské unie – zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů za roky 2017 a 2018 (2019/2133(INI))
(stanovisko: AFCO)

- Kontrola uplatňování práva Evropské unie v letech 2017 a 2018 (2019/2132(INI))
(stanovisko: AFCO, PETI)

výbor PETI

- Činnost evropského veřejného ochránce práv – výroční zpráva za rok 2018 (2019/2134(INI))
(stanovisko: AFCO)

Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. října 2019)

výbor BUDG

- Finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019 (2019/2126(INI))
(stanovisko: ECON (článek 57 jednacího řádu))

Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

výbor AFET

- Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: AFET, DEVE

- Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: AFET, DEVE, PECH

Zprávy obsahující návrhy nelegislativního usnesení v rámci postupu souhlasu (čl. 105 odst. 2 jednacího řádu)

(V návaznosti na oznámení Konference předsedů výborů ze dne 17. září 2019)

výbor INTA

- Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(stanovisko: AFET, DEVE)

- Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(stanovisko: AFET, DEVE, PECH)

výbor PECH

- Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(stanovisko: DEVE, BUDG)

- Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(stanovisko: DEVE, BUDG)

Poslední aktualizace: 24. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí