Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 24. oktoober 2019 - Strasbourg

16. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 16. oktoobri 2019. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine – aastaaruanne (2019/2136(INI))

- Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne (2019/2135(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO)

- Inimõigused ja demokraatia maailmas ning Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas – 2018. aasta aruanne (2019/2125(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)

BUDG-komisjon

- Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne (2019/2126(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON (kodukorra artikkel 57))

CONT-komisjon

- Euroopa Liidu finantshuvide kaitse – pettuste tõkestamine – 2018. aasta aruanne (2019/2128(INI))

- Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne (2019/2127(INI))

ECON-komisjon

- Konkurentsipoliitika – 2019. aasta aruanne (2019/2131(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, AGRI)

- 2019. aasta aruanne pangandusliidu kohta (2019/2130(INI))

- Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruanne (2019/2129(INI))

JURI-komisjon

- Euroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus – raport parema õigusloome kohta, mis käsitleb aastaid 2017 ja 2018 (2019/2133(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO)

- Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve 2017. ja 2018. aastal (2019/2132(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, PETI)

PETI-komisjon

- Euroopa Ombudsmani tegevus – 2018. aasta aruanne (2019/2134(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)

(Esimeeste konverentsi 16. oktoobri 2019. aasta otsuse alusel)

BUDG-komisjon

- Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne (2019/2126(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON (kodukorra artikkel 57))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamise muutmine (kodukorra artikkel 56)

AFET-komisjon

- Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE

- Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, PECH

Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut sisaldavad raportid nõusolekumenetluseks (kodukorra artikli 105 lõige 2)

(Komisjonide esimeeste konverentsi 17. septembri 2019. aasta teatise põhjal)

INTA-komisjon

- Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE)

- Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, PECH)

PECH-komisjon

- Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG)

- Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG)

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika