Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 24 oktober 2019 - Straatsburg

16. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 oktober 2019)

commissie AFET

- Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag (2019/2136(INI))

- Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2018 (2019/2135(INI))
(advies: AFCO)

- Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2018 (2019/2125(INI))
(advies: FEMM)

commissie BUDG

- Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019 (2019/2126(INI))
(advies: ECON (artikel 57 van het Reglement))

commissie CONT

- Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018 (2019/2128(INI))

- Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018 (2019/2127(INI))

commissie ECON

- Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019 (2019/2131(INI))
(advies: INTA, AGRI)

- Bankenunie - jaarverslag 2019 (2019/2130(INI))

- Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018 (2019/2129(INI))

commissie JURI

- Gezonde regelgeving en subsidiariteit en proportionaliteit - jaarverslag over beter wetgeven betreffende 2017 en 2018 (2019/2133(INI))
(advies: AFCO)

- Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017 en 2018 (2019/2132(INI))
(advies: AFCO, PETI)

commissie PETI

- Activiteiten van de European Ombudsman - jaarverslag 2018 (2019/2134(INI))
(advies: AFCO)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 oktober 2019)

commissie BUDG

- Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019 (2019/2126(INI))
(advies: ECON (artikel 57 van het Reglement))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie AFET

- Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
verwezen naar de bevoegde commissie: INTA
advies: AFET, DEVE

- Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
verwezen naar de bevoegde commissie: INTA
advies: AFET, DEVE, PECH

Verslagen met niet-wetgevingsontwerpresoluties (goedkeuringsprocedure) (artikel 99, lid 2, van het Reglement) (artikel 105, lid 2, van het Reglement)

(ingevolge de kennisgeving van de Conferentie van commissievoorzitters van 17 september 2019)

commissie INTA

- Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(advies: AFET, DEVE)

- Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(advies: AFET, DEVE, PECH)

commissie PECH

- Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(advies: DEVE, BUDG)

- Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(advies: DEVE, BUDG)

Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid