Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 24 października 2019 r. - Strasburg

16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 października 2019 r.)

komisja AFET

- Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne (2019/2136(INI))

- Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r. (2019/2135(INI))
(opinia: AFCO)

- Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym zakresie (2019/2125(INI))
(opinia: FEMM)

komisja BUDG

- Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2018 (2019/2126(INI))
(opinia: ECON (art. 57 Regulaminu))

komisja CONT

- Sprawozdanie roczne w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r. (2019/2128(INI))

- Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2018 r. (2019/2127(INI))

komisja ECON

- Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r. (2019/2131(INI))
(opinia: INTA, AGRI)

- Unia bankowa – sprawozdanie roczne za 2019 r. (2019/2130(INI))

- Europejski Bank Centralny - raport roczny 2018 (2019/2129(INI))

komisja JURI

- Sprawność regulacyjna Unii Europejskiej oraz pomocniczość i proporcjonalność – sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa obejmujące lata 2017 i 2018 (2019/2133(INI))
(opinia: AFCO)

- Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017 i 2018 (2019/2132(INI))
(opinia: AFCO, PETI)

komisja PETI

- Sprawozdanie roczne z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (2019/2134(INI))
(opinia: AFCO)

Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 października 2019 r.)

komisja BUDG

- Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2018 (2019/2126(INI))
(opinia: ECON (art. 57 Regulaminu))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

komisja AFET

- Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA
opinia: AFET, DEVE

- Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA
opinia: AFET, DEVE, PECH

Sprawozdania zawierające projekty rezolucji nieustawodawczych w procedurze zgody (art. 105 ust. 2 Regulaminu)

(W następstwie powiadomienia przez Konferencję Przewodniczących Komisji w dniu 17 września 2019 r.)

komisja INTA

- Umowa oochronie inwestycji między Unią Europejską ijej państwami członkowskimi, zjednej strony, aSocjalistyczną Republiką Wietnamu, zdrugiej strony (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(opinia: AFET, DEVE)

- Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(opinia: AFET, DEVE, PECH)

komisja PECH

- Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(opinia: DEVE, BUDG)

- Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(opinia: DEVE, BUDG)

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności