Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 24 octombrie 2019 - Strasbourg

16. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16 octombrie 2019)

AFET

- Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raport anual (2019/2136(INI))

- Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual 2018 (2019/2135(INI))
(aviz: AFCO)

- Drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință – raportul anual pe 2018 (2019/2125(INI))
(aviz: FEMM)

BUDG

- Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019 (2019/2126(INI))
(aviz: ECON (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

CONT

- Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018 (2019/2128(INI))

- Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018 (2019/2127(INI))

ECON

- Politica în domeniul concurenței - raport anual 2019 (2019/2131(INI))
(aviz: INTA, AGRI)

- Uniunea bancară - raport anual 2019 (2019/2130(INI))

- Banca Centrală Europeană – raport anual 2018 (2019/2129(INI))

JURI

- Reglementarea adecvată a Uniunii Europene și subsidiaritatea și proporționalitatea - raport privind o mai bună legiferare 2017 și 2018 (2019/2133(INI))
(aviz: AFCO)

- Monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene în 2017 și 2018 (2019/2132(INI))
(aviz: AFCO, PETI)

PETI

- Activitățile Ombudsmanului European - raport anual 2018 (2019/2134(INI))
(aviz: AFCO)

Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16 octombrie 2019)

BUDG

- Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019 (2019/2126(INI))
(aviz: ECON (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
retrimis comisiei competente: INTA
aviz: AFET, DEVE

- Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
retrimis comisiei competente: INTA
aviz: AFET, DEVE, PECH

Rapoarte conținând propuneri de rezoluție fără caracter legislativ pentru o procedură de aprobare [articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a notificării Conferinței președinților de comisie din 17 septembrie 2019)

INTA

- Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(aviz: AFET, DEVE)

- Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(aviz: AFET, DEVE, PECH)

PECH

- Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(aviz: DEVE, BUDG)

- Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(aviz: DEVE, BUDG)

Ultima actualizare: 24 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate