Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 24. októbra 2019 - Štrasburg

16. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16. októbra 2019)

výbor AFET

- Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - výročná správa (2019/2136(INI))

- Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - výročná správa za rok 2018 (2019/2135(INI))
(stanovisko: AFCO)

- Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti - výročná správa za rok 2018 (2019/2125(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor BUDG

- Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019 (2019/2126(INI))
(stanovisko: ECON (článok 57 rokovacieho poriadku))

výbor CONT

- Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018 (2019/2128(INI))

- Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2018 (2019/2127(INI))

výbor ECON

- Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2019 (2019/2131(INI))
(stanovisko: INTA, AGRI)

- Banková únia – výročná správa za rok 2019 (2019/2130(INI))

- Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018 (2019/2129(INI))

výbor JURI

- Vhodnosť právnych predpisov Európskej únie a subsidiarita a proporcionalita - správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017 a 2018 (2019/2133(INI))
(stanovisko: AFCO)

- Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017 a 2018 (2019/2132(INI))
(stanovisko: AFCO, PETI)

výbor PETI

- Činnosť európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2018 (2019/2134(INI))
(stanovisko: AFCO)

Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16. októbra 2019)

výbor BUDG

- Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019 (2019/2126(INI))
(stanovisko: ECON (článok 57 rokovacieho poriadku))

Pridelenie výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, DEVE

- Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, DEVE, PECH

Správy obsahujúce návrhy nelegislatívneho uznesenia v rámci postupu súhlasu (článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku)

(Na základe oznámenia Konferencie predsedov výborov zo 17. septembra 2019)

výbor INTA

- Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(stanovisko: AFET, DEVE)

- Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(stanovisko: AFET, DEVE, PECH)

výbor PECH

- Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(stanovisko: DEVE, BUDG)

- Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(stanovisko: DEVE, BUDG)

Posledná úprava: 18. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia