Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 24. oktober 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Konsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs (indgivne beslutningsforslag)
 3.Forhandlinger om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  3.1.Situationen for LGBTI-personer i Uganda
  3.2.Egypten
  3.3.Den foreslåede nye straffelov i Indonesien
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Sakharov-prisen 2019 (bekendtgørelse af vinderen)
 6.Det rådgivende udvalgs sammensætning
 7.Meddelelse fra formanden
 8.Afstemningstid
  8.1.Situationen for LGBTI-personer i Uganda (afstemning)
  8.2.Egypten (afstemning)
  8.3.Den foreslåede nye straffelov i Indonesien (afstemning)
  8.4.Finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale***I (afstemning)
  8.5.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: delvis godkendelse af anvendelsen af chromtrioxid (Cromomed S.A. m.fl.) (afstemning)
  8.6.Konsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs (afstemning)
  8.7.Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering (afstemning)
  8.8.Den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf (afstemning)
  8.9.Eftersøgning og redning i Middelhavet (afstemning)
  8.10.Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien (afstemning)
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Udnævnelse af den administrerende direktør for EBA, Adam Farkas, til administrerende direktør for AFME (forhandling)
 15.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Andragender
 18.Modtagne dokumenter
 19.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 20.Tidspunkt for næste mødeperiode
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (187 kb)
25/02/2020 10:44
 Deltagerliste (60 kb)
14/01/2020 10:52
 Afstemningsresultater (157 kb)
06/01/2020 17:08
 Afstemning ved navneopråb (5398 kb)
26/02/2020 08:18
 
 
Protokol (45 kb)
25/02/2020 10:44
 Deltagerliste (11 kb)
14/01/2020 10:52
 Afstemningsresultater (47 kb)
26/02/2020 08:20
 Afstemning ved navneopråb (152 kb)
26/02/2020 08:18
 
 
Protokol (289 kb)
25/02/2020 10:44
 Deltagerliste (69 kb)
14/01/2020 10:52
 Afstemningsresultater (151 kb)
26/02/2020 08:20
 Afstemning ved navneopråb (1093 kb)
26/02/2020 08:18
 
Seneste opdatering: 25. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik