Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
3.1.Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα
  
3.2.Αίγυπτος
  
3.3.Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Βραβείο Ζαχάρωφ 2019 (ανακοίνωση του βραβευθέντος)
 6.Σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα (ψηφοφορία)
  
8.2.Αίγυπτος (ψηφοφορία)
  
8.3.Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας (ψηφοφορία)
  
8.4.Χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: μερική χορήγηση άδειας για μία χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου (Cromomed S.A. και άλλοι) (ψηφοφορία)
  
8.6.Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (ψηφοφορία)
  
8.7.Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (ψηφοφορία)
  
8.8.Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους (ψηφοφορία)
  
8.9.Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (ψηφοφορία)
  
8.10.Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (ψηφοφορία)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΕΑΤ, κ. Farkas, ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME (συζήτηση)
 15.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Αναφορές
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (210 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (170 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (5398 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (210 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (170 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (5398 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (90 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (53 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (148 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (309 kb) Κατάσταση παρόντων (78 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (175 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1105 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου