Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 24. oktoober 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Thomas Cook Groupi pankroti mõjud (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.LGBTI-inimeste olukord Ugandas
  3.2.Egiptus
  3.3.Kavandatav uus Indoneesia kriminaalseadustik
 4.Istungi jätkamine
 5.Sahharovi auhind 2019 (auhinna saaja teatavaks tegemine)
 6.Nõuandekomitee koosseis
 7.Presidentuuri teadaanne
 8.Hääletused
  8.1.LGBTI-inimeste olukord Ugandas (hääletus)
  8.2.Egiptus (hääletus)
  8.3.Kavandatav uus Indoneesia kriminaalseadustik (hääletus)
  8.4.Liikmesriikidele antav finantsabi, et katta neile pärast Ühendkuningriigi ilma lepinguta liidust väljaastumist tekkivat suurt rahalist koormust***I (hääletus)
  8.5.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: osalise autoriseeringu andmine kroomtrioksiidi (Cromomed S.A. jt) kasutamiseks (hääletus)
  8.6.Thomas Cook Groupi pankroti mõjud (hääletus)
  8.7.Teatavate äriühingute ja filiaalide poolt tulumaksualase teabe avalikustamise hetkeseis – avalik aruandlus riikide lõikes (hääletus)
  8.8.Türgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed (hääletus)
  8.9.Otsingu- ja päästetööd Vahemerel (hääletus)
  8.10.Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga (hääletus)
 9.Istungi jätkamine
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.EBA tegevdirektori Adam Farkasi nimetamine AFME tegevjuhiks (arutelu)
 15.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 17.Petitsioonid
 18.Esitatud dokumendid
 19.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 20.Järgmiste istungite ajakava
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (188 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) Hääletustulemused (157 kb) Nimelise hääletuse tulemused (5398 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (43 kb) Nimelise hääletuse tulemused (146 kb) 
 
Protokoll (281 kb) Kohalolijate nimekiri (69 kb) Hääletustulemused (150 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1091 kb) 
Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika