Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 24. lokakuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Thomas Cook -konsernin konkurssin vaikutukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  3.1.Hlbti-henkilöiden tilanne Ugandassa
  3.2.Egypti
  3.3.Ehdotus Indonesian uudeksi rikoslaiksi
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Saharov-palkinto 2019 (ilmoitus palkinnon saajasta)
 6.Neuvoa-antavan komitean kokoonpano
 7.Puhemiehen ilmoitus
 8.Äänestykset
  8.1.Hlbti-henkilöiden tilanne Ugandassa (äänestys)
  8.2.Egypti (äänestys)
  8.3.Ehdotus Indonesian uudeksi rikoslaiksi (äänestys)
  8.4.Taloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta***I (äänestys)
  8.5.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: osittaisen luvan myöntäminen kromitrioksidin käytölle (Cromomed S.A. ja muut) (äänestys)
  8.6.Thomas Cook -konsernin konkurssin vaikutukset (äänestys)
  8.7.Tilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin (äänestys)
  8.8.Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset (äänestys)
  8.9.Etsintä ja pelastus Välimerellä (äänestys)
  8.10.Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (äänestys)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.EPV:n toimitusjohtajan Farkasin nimitys AFME:n pääjohtajaksi (keskustelu)
 15.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Vetoomukset
 18.Vastaanotetut asiakirjat
 19.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu
 21.Istunnon päättäminen
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (189 kb) Läsnäololista (60 kb) Äänestysten tulokset (158 kb) Nimenhuutoäänestykset (5398 kb) 
 
Pöytäkirja (82 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (45 kb) Nimenhuutoäänestykset (150 kb) 
 
Pöytäkirja (280 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (147 kb) Nimenhuutoäänestykset (1092 kb) 
Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö