Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 24 oktober 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.De gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  3.1.De situatie van LGBTI's in Uganda
  3.2.Egypte
  3.3.Het voorgestelde nieuwe strafwetboek van Indonesië
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Sacharovprijs 2019 (bekendmaking van de winnaar)
 6.Samenstelling van het raadgevend comité
 7.Mededeling van de Voorzitter
 8.Stemmingen
  8.1.De situatie van LGBTI's in Uganda (stemming)
  8.2.Egypte (stemming)
  8.3.Het voorgestelde nieuwe strafwetboek van Indonesië (stemming)
  8.4.Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het VK uit de Unie zonder akkoord***I (stemming)
  8.5.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere) (stemming)
  8.6.De gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook (stemming)
  8.7.Stand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land (stemming)
  8.8.De Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan (stemming)
  8.9.Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (stemming)
  8.10.Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië (stemming)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Benoeming van Adam Farkas, uitvoerend directeur van de EBA, tot algemeen directeur van AFME (debat)
 15.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.Verzoekschriften
 18.Ingekomen stukken
 19.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (191 kb)
25/02/2020 17:32
  Presentielijst (60 kb)
14/01/2020 10:58
 
Notulen (82 kb)
25/02/2020 17:32
  Presentielijst (11 kb)
14/01/2020 10:58
  Uitslag van de stemming (43 kb)
26/02/2020 08:20
  Hoofdelijke stemming (152 kb)
26/02/2020 08:19
 
Notulen (292 kb)
25/02/2020 17:32
  Presentielijst (69 kb)
14/01/2020 10:58
  Uitslag van de stemming (149 kb)
26/02/2020 08:20
  Hoofdelijke stemming (1090 kb)
26/02/2020 08:19
Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid