Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 24 października 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skutki upadłości Grupy Thomas Cook (złożone projekty rezolucji)
 3.Debaty na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  3.1.Sytuacja osób LGBTI w Ugandzie
  3.2.Egipt
  3.3.Projekt nowego kodeksu karnego w Indonezji
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Nagroda Sacharowa 2019 (ogłoszenie laureata)
 6.Skład komitetu doradczego
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Głosowanie
  8.1.Sytuacja osób LGBTI w Ugandzie (głosowanie)
  8.2.Egipt (głosowanie)
  8.3.Projekt nowego kodeksu karnego w Indonezji (głosowanie)
  8.4.Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy***I (głosowanie)
  8.5.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: udzielenie częściowego zezwolenia na stosowanie tritlenku chromu (Cromomed S.A. i inni) (głosowanie)
  8.6.Skutki upadłości Grupy Thomas Cook (głosowanie)
  8.7.Obecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje (głosowanie)
  8.8.Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa (głosowanie)
  8.9.Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym (głosowanie)
  8.10.Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (głosowanie)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Nominacja dyrektora wykonawczego EUNB A. Farkasa na stanowisko dyrektora generalnego AFME (debata)
 15.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Petycje
 18.Składanie dokumentów
 19.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (190 kb) Lista obecności (60 kb) Wyniki głosowania (157 kb) Głosowanie imienne (5398 kb) 
 
Protokół (83 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (45 kb) Głosowanie imienne (149 kb) 
 
Protokół (292 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowania (158 kb) Głosowanie imienne (1092 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności